Views
9 months ago

Sony VGN-FW32J - VGN-FW32J Documenti garanzia Polacco

Sony VGN-FW32J - VGN-FW32J Documenti garanzia Polacco

4-131-133-01.book Page

4-131-133-01.book Page 14 Friday, November 7, 2008 1:10 PM Wykluczenie odpowiedzialności Z uwagi na warunki nadawania i odbioru w komunikacji bezprzewodowej może niekiedy dochodzić do utraty danych lub opóźnień w ich przesyłaniu. Wynikać to może z różnic w sile sygnału spowodowanych zmianami charakterystyki drogi fal radiowych. Firma Sony nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z opóźnień lub błędów w danych wysłanych bądź odebranych za pośrednictwem bezprzewodowych sieci WAN lub z braku możliwości wysłania bądź odebrania danych za pośrednictwem takich sieci. 14

4-131-133-01.book Page 15 Friday, November 7, 2008 1:10 PM Przepisy dotyczące technologii Bluetooth ® (tylko modele z wbudowanymi funkcjami Bluetooth ® ) Technologia bezprzewodowa Bluetooth ® — informacje dotyczące zgodności z przepisami Firma Sony niniejszym oświadcza, że wbudowana technologia bezprzewodowa Bluetooth ® spełnia podstawowe wymagania i inne odpowiednie wymogi dyrektywy Komisji Europejskiej 1999/5/WE. Aby otrzymać egzemplarz deklaracji zgodności (DoC, Declaration of Conformity) z dyrektywą RTTE, należy odwiedzić stronę internetową pod adresem http://www.compliance.sony.de/. Do komunikacji bezprzewodowej z innymi urządzeniami obsługującymi technologię Bluetooth ® wewnętrzna technologia Bluetooth ® może działać w paśmie częstotliwości 2,4 GHz (2,400 GHz—2,4835 GHz). Zgodnie z wymaganiami dyrektywy Komisji Europejskiej RTTE 1999/5/WE to urządzenie spełnia wymogi normy EN 55022 dotyczącej urządzeń klasy B oraz normy EN 55024, dzięki czemu można go używać w następujących obszarach: mieszkalnych, biznesowych i w przemyśle lekkim. W niektórych sytuacjach lub środowiskach korzystanie z technologii bezprzewodowej Bluetooth ® może być zabronione przez właściciela budynku lub odpowiedzialnych za to przedstawicieli danego podmiotu, na przykład na pokładach samolotów, w szpitalach lub w innych miejscach, w których istnieje potencjalne lub udowodnione niebezpieczeństwo wynikające z zakłócania pracy innych urządzeń lub usług. Jeśli nie ma pewności co do zasad korzystania z technologii bezprzewodowej Bluetooth ® w określonej organizacji lub środowisku, przed rozpoczęciem korzystania z tej technologii należy zapytać o zgodę. Osoby z rozrusznikami serca, aparatami słuchowymi i innymi podobnymi urządzeniami powinny zapytać lekarza lub producenta danego urządzenia, czy istnieją ograniczenia dotyczące korzystania przez nie z technologii bezprzewodowej Bluetooth ® . 15