Views
7 months ago

Sony DVP-NS728H - DVP-NS728H Istruzioni per l'uso Ucraino

Sony DVP-NS728H - DVP-NS728H Istruzioni per l'uso Ucraino

точки, де

точки, де диск зупинено (продовження відтворення для кількох дисків) Якщо після зупинки відтворення знову натиснути кнопку N, програвач відновить відтворення з точки, де ви натиснули x. z • Щоб відтворювати з самого початку, двічі натисніть x, тоді натисніть N. • Для дисків DVD VIDEO та VIDEO CD програвач зберігає точку, де було зупинено диск для максимум 6 дисків, і продовжує відтворення з того ж місця, коли ви знову вставляєте цей диск. Якщо збережете точку для продовження відтворення на сьомому диску, то ця функція для першого диска буде скасована. b • «ВОЗОБН. ВОСПР. МНОГОДИСК.» у «УСТАНОВКИ» слід встановити на «ВКЛ» (стандартно), щоб ця функція працювала (стор. 42). • Продовження відтворення не працює зі змішаним і програмним відтворенням. • З деякими дисками функція відновлення відтворення може не працювати в залежності від того, в якій точці ви зупинили відтворення, і чи натискали ви кнопку [/1. Відтворення дисків VIDEO CD із функціями PBC (відтворення PBC) PBC (Playback Control (керування відтворенням)) дає змогу відтворювати диски VIDEO CD інтерактивно, керуючись меню на телевізійному екрані. На початку відтворення диску у форматі VIDEO CD із функціями PBC відображається меню з обраними параметрами. За допомогою кнопок із цифрами оберіть пункт меню та натисніть ENTER. Далі дотримуйтесь інструкцій меню (з появою напису «Press SELECT (Натисніть SELECT)», натисніть N). Продовження відтворення з Щоб повернутися у меню Натисніть O RETURN. 22 UA z Щоб відтворювати з функціями PBC, натисніть ./> чи кнопки з числами, коли програвач зупинено для вибору доріжки, тоді натисніть N чи ENTER. «Воспроизведение без функций РВС» з'являється на телевізійному екрані, а програвач починає безперервне відтворення. Не можна відтворювати нерухомі зображення, наприклад меню. Щоб повернутися до відтворення з функцією PBC playback, двічі натисніть x, а потім натисніть N.

Дисплей меню керування (Magic Pad) Використовуйте меню керування для вибору функцій та перегляду відповідної інформації. Натисніть декілька разів DISPLAY для увімкнення або зміни меню керування наступним чином: , Дисплей 1 меню керування m Дисплей 2 меню керування (окрім CD та коли для параметра «НОСИТЕЛЬ ДАННЫХ» встановлено «МУЗЫКА») m Дисплей меню керування вимкнено Дисплеї 1 і 2 меню керування відображають різні елементи залежно від типу носія. Приклад: при відтворенні DVD VIDEO дисплей 1 меню керування. Стрілками X/x виберіть елемент меню керування, а потім натисніть ENTER. Опис елемента див. у розділі «Перелік пунктів меню керування» (стор. 24, 26). Відтворення Пункти меню керування Обрані елементи Назва функції обраного елементу меню керування Операційне повідомлення 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) T 1 : 3 2 : 5 5 ВЫКЛ ВЫКЛ УСТАНОВ ВКЛ ПРОГРАММА ENTER * 1 Відображає номер альбому для відео-, фото- та музичних файлів, номер сцени для дисків VIDEO CD (функції PBC увімкнено), та номер доріжки для дисків VIDEO CD/CD. * 2 Відображає номери відео-, фото- та музичних файлів, а також індексні номери для дисків VIDEO CD. * 3 Відображає Super VCD як «SVCD». * 4 Відображає дату для файлів фотознімків JPEG. Номери поточних частин, що відтворюються* 2 Номери поточних підзаголовків, що відтворюються* 1 Загальна кількість підзаголовків* 1 Стан відтворення Загальна кількість частин* 2 (N відтворення, X пауза, x стоп тощо) Выход: DISPLAY PLAY DVD VIDEO Тип диска, що відтворюється* 3 Час відтворення* 4 Поточні настройки Параметри ,продовження 23 UA