Views
7 months ago

Sony DVP-NS728H - DVP-NS728H Istruzioni per l'uso Ucraino

Sony DVP-NS728H - DVP-NS728H Istruzioni per l'uso Ucraino

Щоб

Щоб повернутися до нормального відтворення Натисніть CLEAR чи виберіть «ВЫКЛ» у кроці 1. z • Можна встановити змішане відтворення, коли програвач зупинено. Після вибору опції «ПРОИЗВОЛЬНОЕ ВОСПР» натисніть N. Розпочнеться змішане відтворення. • До 200 частин на диску може відтворюватися у змішаній послідовності, коли вибрано «РАЗДЕЛ». b Не можна використовувати цю функцію з дисками VIDEO CD чи Super VCD із відтворенням PBC. Відтворення з повтором (Повторне відтворення) Можна відтворювати усі підзаголовки чи доріжки, або ж повторювати один підзаголовок, частину чи доріжку. Можна використовувати поєднання змішаного і повторного відтворення. 1 Виберіть (ПОВТОР) у меню керування (стор. 23), а потім стрілками X/x вкажіть елемент для повторювання. • ДИСК: повторювати усі підзаголовки, доріжки чи альбоми. (Виберіть ОRIGINAL чи PLAY LIST у режимі DVD- VR) • USB: повторювати всі альбоми (лише DVP-NS728H) • ГЛАВА: повторювати поточний підзаголовок • РАЗДЕЛ: повторювати поточну частину • ДОРОЖКИ: повторювати поточну доріжку • ФАЙЛ (лише відеофайли): повторювати поточний файл • АЛЬБОМ: повторювати поточний альбом 30 UA ◆ При активованому програмному чи змішаному відтворенні • ВКЛ: повторення програмного чи змішаного відтворення 2 Натисніть ENTER. Розпочнеться повторне відтворення. Щоб повернутися до нормального відтворення Натисніть CLEAR чи виберіть «ВЫКЛ» у кроці 1. b Не можна використовувати цю функцію з дисками VIDEO CD чи Super VCD із відтворенням PBC. Повтор певної порції (Повторне відтворення A-B) Можна повторювати певний фрагмент підзаголовка, частини чи композиції. 1 Вибравши (A-B ПОВТОР) у меню керування (стор. 23), стрілками X/x виберіть «УСТАНОВ t» і натисніть ENTER. З'явиться рядок настройки «A-B ПОВТОР». A 18 - 1:32:30 2 При відтворенні, коли знайшли початкову точку (точка A) порції для повтору, натисніть ENTER. Початкова точка (точка A) встановлена. A 18 - 1:32:55 B 18 - 1:33:05 B

3 Коли буде точка завершення (точка B), знову натисніть ENTER. Налаштовані точки відобразяться; програвач почне повторення певної порції. Щоб повернутися до нормального відтворення Натисніть CLEAR чи виберіть «ВЫКЛ» у кроці 1. b • Повторне відтворення A-B не працює з різними доріжками. • Ви можете не встановити повторне відтворення A-B для вмісту у режимі DVD- VR, де містяться фотографії. Настроювання конфігурації відтворення Налаштування зображення відтворення (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕЖИМ) Ви можете налаштувати відеосигнал із програвача, щоб отримати зображення потрібної якості. 1 Виберіть (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕЖИМ) у меню керування (стор. 23), а потім стрілками X/x виберіть потрібну настройку. Стандартну настройку виділено. •СТАНДАРТНЫЙ: показує стандартне зображення • ДИНАМИЧЕСКИЙ 1: забезпечує чітке динамічне зображення, збільшуючи контрастність і колір • ДИНАМИЧЕСКИЙ 2: забезпечує ще більш динамічне зображення, ніж ДИНАМИЧЕСКИЙ 1, завдяки вищій контрастності та інтенсивності кольору • КИНО 1: посилює деталі темних областей, підвищуючи рівень чорного кольору • КИНО 2: білий колір стає яскравішим, а чорний матиме більше відтінків; контрастність кольорів підвищується •ПАМЯТЬt: регулює деталі зображення ИЗОБРАЖЕНИЕ Зміна контрасту. ЯРКОСТЬ Зміна загальної яскравості ЦВЕТ Робить кольори темнішими чи світлішими Відтворення ,продовження 31 UA