Views
9 months ago

Sony DVP-NS728H - DVP-NS728H Istruzioni per l'uso Ucraino

Sony DVP-NS728H - DVP-NS728H Istruzioni per l'uso Ucraino

ЦВЕТОВОЙ ТОН

ЦВЕТОВОЙ ТОН Змінює кольоровий баланс Вибрані настройки набувають чинності. z Коли переглядаєте фільм, рекомендується вибрати «КИНО 1» або «КИНО 2». b • Ця функція не працює, якщо активовано режим «PhotoTV HD» (стор. 36). • Ця функція не працює, якщо телевізор підтримує режим Театр і для нього встановлено значення «вкл». Щоб отримати детальнішу інформацію, звертайтеся до інструкції з використання, яка входить до комплекту телевізора. Чіткіше зображення (РЕЗКОСТЬ) Можна зробити обриси зображення точнішими для загальної чіткості. 1 Виберіть (РЕЗКОСТЬ) у меню керування (стор. 23), а потім стрілками X/x настройте бажаний рівень. Стандартну настройку виділено. •ВЫКЛ: скасовує настройку • 1: підвищує чіткість • 2: підвищує чіткість більше, ніж 1 2 Натисніть ENTER. Вибрані настройки набувають чинності. b • Ця функція не працює, якщо активовано режим «PhotoTV HD» (стор. 36). • Ця функція не працює, якщо телевізор підтримує режим Театр і для нього встановлено значення «ВКЛ.» Щоб отримати детальнішу інформацію, звертайтеся до інструкції з використання, яка входить до комплекту телевізора. 32 UA 2 Натисніть ENTER. Настроювання затримки між відеозображенням і звуком (AV СИНХРОНИЗАЦИЯ) Якщо звук не відповідає зображенню на екрані, можна настроїти затримку між зображенням і звуком. 1 Виберіть (AV СИНХРОНИЗАЦИЯ) у меню керування (стор. 23), натисніть c а потім за допомогою c виберіть «УСТАНОВ t», і натисніть ENTER. З'явиться рядок настройки «AV СИНХРОНИЗАЦИЯ». AV СИНХРОНИЗАЦИЯ 2 Повторно натискайте c для регулювання затримки. Кожне натискання C/c регулює затримку на 10 мілісекунд. 3 Натисніть ENTER. Вибрані настройки набувають чинності. Скидання настройки «AV СИНХРОНИЗАЦИЯ» У кроці 2 натисніть CLEAR. 0ms b • Ця функція неефективна, якщо використовується роз'єм DIGITAL OUT (COAXIAL), а для параметрів «DOLBY DIGITAL», «MPEG» або «DTS» у меню «НАСТРОЙКА ЗВУКА» відповідно встановлено значення «DOLBY DIGITAL», «MPEG» або «ВКЛ» (стор. 44). • Ця функція неефективна, якщо пристрій, що підримує Dolby Digital або DTS підключено через роз'єм HDMI OUT, а для параметрів «DOLBY DIGITAL», «MPEG» або «DTS» у меню «НАСТРОЙКА ЗВУКА» відповідно встановлено значення

«DOLBY DIGITAL», «MPEG» або «ВКЛ» (стор. 44). • Для дисків DATA або USB (лише DVP- NS728H) ця функція працює тільки з відеофайлами. Блокування дисків (ДОСТУП) Можна встановити такі два види обмежень відтворення: • Спеціальний батьківський контроль • Батьківський контроль Після вибору пункту (ДОСТУП) у меню керування (стор. 23) з'являються наведені нижче опції. Виберіть потрібну опцію. Стандартну настройку виділено. •ВКЛ t: Встановлює обмеження на відтворення так, щоб програвач не відтворював неналежні диски (Спеціальний батьківський контроль) • ПРОИГРЫВАТЕЛЬ t: Відтворення деяких дисків DVD VIDEO може бути обмежено відповідно до попередньо встановленого рівня, наприклад, віку користувачів. Сцени може бути заблоковано або замінено іншими сценами (Батьківський контроль). Див. «Батьківський контроль (обмежене відтворення)» (стор. 33), щоб отримати докладні настройки •ПАРОЛЬ t: Введіть 4-значний пароль за допомогою числових кнопок. Для спеціального батьківського контролю і батьківського контролю використовується однаковий пароль. Це меню можна також використовувати для зміни пароля •ВЫКЛ t: Вимикає функцію спеціального батьківського контролю Батьківський контроль (обмежене відтворення) Можна встановити рівень обмеження відтворення. 1 Виберіть (ДОСТУП) у меню керування (стор. 23), стрілками X/x виберіть «ПРОИГРЫВАТЕЛЬ t» і натисніть ENTER. Необхідно вказати пароль. 2 Введіть пароль із 4 цифр, використовуючи кнопки з цифрами, тоді натисніть ENTER. З'явиться екран для настройки рівня обмеження відтворення. 3 Натисніть X/x, щоб вибрати «СТАНДАРТНЫЙ», тоді натисніть ENTER. Відобразяться елементи вибору для «СТАНДАРТНЫЙ». 4 Натисніть X/x, щоб вибрати географічний регіон для рівня обмеження відтворення, тоді натисніть ENTER. Регіон обрано. Якщо вибрано «ДРУГИЕ t», виберіть та введіть стандартний код у таблиці на стор. 57 за допомогою числових кнопок. 5 Натисніть X/x, щоб вибрати «УРОВЕНЬ», тоді натисніть ENTER. Відобразяться елементи вибору для «УРОВЕНЬ». 6 Виберіть потрібний рівень, використовуючи X/x, тоді натисніть ENTER. Налаштування батьківського контролю завершено. Чим нижче значення, тим суворіше обмеження. Щоб вимкнути функцію батьківського контролю, встановіть для параметра «УРОВЕНЬ» значення «ВЫКЛ». z Якщо забули свій пароль, витягніть диск і повторіть крок 1 у «Батьківський контроль (обмежене відтворення)». Якщо з'явиться запит на введення пароля, уведіть «199703», використовуючи числові кнопки, тоді натисніть ENTER. Потрібно буде ввести новий 4-цифровий пароль. Увівши новий 4- цифровий пароль, замініть диск у програвачі і натисніть N. Коли з'явиться екран для введення нового пароля, введіть його. Відтворення ,продовження 33 UA