Views
8 months ago

Sony DVP-NS728H - DVP-NS728H Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony DVP-NS728H - DVP-NS728H Istruzioni per l'uso Rumeno

z • Pentru redarea

z • Pentru redarea discului de la început, apăsaţi de două ori x, apoi apăsaţi N. • În cazul DVD VIDEO şi VIDEO CD, player-ul va reţine, pentru 6 discuri, punctele în care acestea au fost oprite şi va continua redarea din respectivele puncte data viitoare când discurile sunt introduse în aparat. Dacă stocaţi în memorie punctul de oprire pentru un al şaptelea disc, va fi şters din memorie punctul corespunzător primului dintre discuri. z • Pentru redarea fără PBC, apăsaţi ./> sau butoanele numerotate în timp ce player-ul este oprit pentru a selecta pista, apoi apăsaţi N sau ENTER. Pe ecranul televizorului apare mesajul “Play without PBC” şi player-ul începe redarea continuă. Nu puteţi reda fotografii cum ar fi un meniu. Pentru revenirea la redarea PBC, apăsaţi de două ori x, apoi apăsaţi N. b • Pentru ca această funcţie să acţioneze, pentru “Multi-disc RESUME” de la “CUSTOM SETUP” trebuie aleasă varianta “ON” (implicită) (pag. 37). • Continuarea redării nu este disponibilă în cursul redării aleatorii (Shuffle Play) şi a redării unui program (Programme Play). • În cazul anumitor discuri, este posibil să nu fie disponibilă Continuarea redării, în funcţie de punctul în care a fost oprită redarea sau dacă aţi apăsat butonul ]/1. Redarea unui VIDEO CD cu funcţii PBC (Redare PBC) Funcţiile PBC (Comanda redării) permit redarea interactivă a discurilor VIDEO CD folosind meniul afişat pe ecranul televizorului. Meniul de selecţie apare la începerea redării discurilor VIDEO CD cu funcţii PBC. Selectaţi un element folosind butoanele numerotate şi apăsaţi ENTER. Apoi urmaţi instrucţiunile furnizate de meniu (apăsaţi N, când apare mesajul “Press SELECT”). Pentru revenirea la meniu Apăsaţi O RETURN. 20

Interfaţa meniului de comandă (Magic pad) Folosiţi interfaţa Meniului de comandă pentru a selecta o funcţie şi pentru a vizualiza informaţiile asociate acesteia. Apăsaţi DISPLAY de mai multe ori pentru a porni sau a modifica interfaţa Meniului de comandă după cum urmează : , Interfaţa Control Menu 1 (Meniul de comandă 1) m Interfaţa Control Menu 2 (Meniul de comandă 2) cu excepţia CD-urilor şi a cazului în care pentru "MEDIA" este aleasă varianta "MUSIC") m Interfaţa Control Menu oprită Exemplu : Interfaţa Meniului de comandă 1 la redarea unui DVD VIDEO. Apăsaţi X/x pentru a selecta un element al meniului de comandă, apoi apăsaţi ENTER. Pentru detalii legate de acest element, consultaţi “Lista elementelor meniului de comandă” (pag. 22, 23). Numărul capitolului în curs de redare 2) Numărul titlului în curs de redare 1) Numărul total de titluri 1) Durata redării 4) Elementele Meniului de comandă Elementul selectat Numărul total de capitole 2) Starea redării (N Redare, X Pauză, x Stop etc.) Tipul discului redat 3) Reglaj curent Opţiuni Numele funcţiei corespunzătoare opţiunii selectate în Meniul de comandă Mesajul operaţiei 1) Afişează numărul albumului pentru materiale video, fotografii şi fişiere de muzică, numărul scenei pentru VIDEO CD (funcţia PBC activă), numărul pistei pentru VIDEO CD / CD. 2) Afişează numărul fişierului video, de fotografii sau de muzică şi numărul index pentru discuri VIDEO CD. 3) Afişează Super VCD ca “SVCD”. 3) Afişează data pentru fişierele de fotografii. 21