Views
7 months ago

Sony DVP-NS728H - DVP-NS728H Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DVP-NS728H - DVP-NS728H Istruzioni per l'uso Bulgaro

Дисплей на

Дисплей на предния панел , Свети при възпроизвеждане или режим на пауза. 1 Свети в режим на повторно възпроизвеждане Свети, когато можете да промените ракурса Информация за възпроизвеждане Можете да прегледате информацията за време и текст, като неколкократно натиснете бутона TIME/TEXT на устройството за дистанционно управление. Дисплеят се променя както следва: Когато възпроизвеждате DVD Времетраене на текущо заглавие Оставащо време на текущо заглавие Времетраене на текуща глава Оставащо време на текуща глава Текст Номер на настоящото заглавие и глава (Автоматично се връща към горното положение) Когато възпроизвеждате музика или видео файлове Времетраене и номер на настоящия файл *1 или запис *2 Име на настоящ файл *1 или запис/Заглавие на MP3 ID3 запис *2 Текущ албум или файл *1 или номер на запис *2 (Автоматично се връща към горното положение) *1 за видео файл *2 за музикален файл Когато възпроизвеждате VIDEO CD (без PBC функции) или CD Времетраене и номер на настоящия запис Оставащо време на настоящия запис Времетраене на диск Оставащо време на диска Текст 10

L CENTER Връзки и настройки При разопаковане проверете приложените аксесоари, като погледнете стр. 47. • Включете добре кабела, за да предотвратите нежелан шум. • Запознайте се с инструкциите за експлоатация на компонентите, които ще свързвате. • Уверете се, че преди да започнете свързването, сте изключили захранването на всеки компонент. Стъпка 1: Свързване към вашия телевизор Свържете този плейър към телевизора, като използвате видео кабел. Изберете един от примерите от до в зависимост от входните жакове на телевизора. За да гледате изображения с прогресивен сигнал (525р или 625р) със съвместим телевизор, проектор или монитор, използвайте пример . Изберете пример , когато свързвате към телевизор с HDMI вход. Връзки и настройки INPUT A INPUT VIDEO L (жълт) (бял) Аудио/видео кабел (не е приложен в комплекта) Телевизор D AUDIO R Телевизор (червен) (жълт) SCART кабел (не е приложен в комплекта) към LINE OUT (VIDEO) към LINE (RGB)-TV към HDMI OUT CD/DVD плейър (зелен) (син) (червен) HDMI кабел (не е приложен в комплекта) към COMPONENT VIDEO OUT B COMPONENT VIDEO IN Y (зелен) HDMI IN Телевизор : Посока на сигнала Компонентен видео кабел (не е приложен в комплекта) P B/C B P R /C R Телевизор (син) (червен) C , продължава 11