Views
8 months ago

Sony DVP-NS728H - DVP-NS728H Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DVP-NS728H - DVP-NS728H Istruzioni per l'uso Bulgaro

Когато

Когато свързвате към телевизор с прогресивен сигнал, препоръчваме ви да използвате само пример . Ако свържете към вашия телевизор, като използвате едновременно и , специален контролен сигнал, предаван посредством SCART кабела, може да превключи сигнала към SCART жака. Входен видео жак Ще имате образ със стандартно качество. HDMI/DVI входен жак Използвайте HDMI кабел на Sony, за да се наслаждавате на висококачествени цифрови изображения и звук през жака HDMI OUT. Когато свързвате към Sony телевизор, който е съвместим с функцията CONTROL FOR HDMI, вижте стр. 13. Когато свързвате жака HDMI OUT Следвайте стъпките по-долу. Неправилната работа може да повреди HDMI OUT жака и конектора. 1 Внимателно поставете HDMI конектора към HDMI OUT жака, намиращ се от задната страна на плейъра, като проверите формата. Уверете се, че конекторът не е обърнат на обратно или настрани. Конекторът е на обратно Конекторът не е изправен 2 Включете HDMI конектора в изправено положение в HDMI OUT жака. Не огъвайте и не прилагайте сила към HDMI конектора. За да свържете телевизор с DVI вход Използвайте HDMI-DVI преобразуващ кабел (не е приложен в комплекта). Жакът DVI няма да приеме аудио сигнали, затова в допълнение към тази връзка трябва да използвате друга аудио връзка (стр. 14). Освен това, не можете да свържете жака HDMI OUT към жака DVI, който не е HDCP-съвместим (например DVI жакове на PC дисплей). Компонентни видео входни жакове (Y, PВ/CВ, PR/CR) Можете да се наслаждавате на правилна репродукция на цветовете и на висококачествени изображения. SCART входен жак Уверете се, че сте извършили здраво свързването, за да избегнете евентуален шум и бръмчене. Когато свързвате със SCART кабел, проверете дали телевизорът приема RGB сигнали. Обърнете се и към инструкциите за експлоатация, приложени към телевизора. Освен това, когато задавате опцията “LINE” в позиция “RGB (COMPONENT OFF)” в менюто “SCREEN SETUP” в екрана на настройката (стр. 35), използвайте SCART кабел, който е подходящ за всеки сигнал. Когато свързвате към стандартен 4:3 телевизор В зависимост от диска е възможно изображението да не се побере на телевизионния екран. За да промените съотношението на екрана, вижте стр. 35. • Не свързвайте едновременно повече от един вид видео кабел между плейъра и вашия телевизор. • Не използвайте едновременно връзки и . • Не свързвайте видеорекордер между плейъра и вашия телевизор. Ако преведете сигнала на плейъра през видеорекордер, няма да получите чисто изображение на телевизионния екран. Ако вашият телевизор има само видео/аудио входен жак, свържете плейъра към този жак. 12

• Когато свързвате плейъра към телевизор през SCART жаковете, входният източник на телевизора автоматично се задава в положение плейър, когато започнете възпроизвеждането. В този случай натиснете TV (избор на входен сигнал) на устройството за дистанционно управление, за да превключите към входен източник TV. • Ако зададете “LINE” в положение “RGB” (COMPONENT OFF) в менюто “SCREN SETUP” (стр. 35), плейърът не извежда компонентни видео сигнали. • Уверете се, че когато местите плейъра, сте изключили HDMI кабела. • Не прилагайте сила към корпуса, когато HDMI кабелът е свързан. Това може да повреди HDMI OUT жака или HDMI кабела. • Когато включвате или изключвате, не въртете HDMI конектора. Връзки и настройки Когато възпроизвеждате диск, записан в система за цветна телевизия NTSC, плейърът извежда видео сигнала или дисплея с настройките в система за цветна телевизия NTSC и е възможно картината да не се изведе на цветните телевизори, работещи по система PAL. В този случай отворете шейната и извадете диска. Относно функцията CONTROL FOR HDMI за ‘BRAVIA Sync’ (само за HDMI връзки) Когато свързвате Sony компоненти, съвместими с функцията CONTROL FOR HDMI, посредством HDMI кабел (не е приложен в комплекта), можете да се наслаждавате на следните функции: • Възпроизвеждане с едно докосване (стр. 19) • Изключване на захранването на системата Когато изключвате телевизора, като използвате бутона */1 на устройството за дистанционно управление на телевизора, компонентите, съвместими с функцията CONTROL FOR HDMI, се изключват автоматично. В зависимост от свързания компонент е възможно функцията CONTROL FOR HDMI да не работи. Вижте ръководството за експлоатация, приложено към компонента. 13