Views
9 months ago

Sony DVP-NS728H - DVP-NS728H Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DVP-NS728H - DVP-NS728H Istruzioni per l'uso Bulgaro

Стъпка 2:

Стъпка 2: Свързване към вашия аудио компонент Изберете едно от следните свързвания или , в зависимост от входния жак на вашия телевизор, проектор или аудио компонент, като например AV усилвател (приемник). Това ще ви позволи да чувате звука. (червен) Аудио/видео кабел (не е приложен в комплекта) (жълт)* A (бял) (бял) (жълт)* (червен) L R Телевизор, проектор или аудио компонент към LINE OUT L/R (AUDIO) L CENTER към DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT CD/DVD плейър или HDMI кабел (не е приложен в комплекта) Коаксиален цифров кабел (не е приложен в комплекта) [Високоговорители] Заден (L ) към коаксиален/HDMI цифров вход [Високоговорители] Заден (R) B Преден (L ) Централен Аудио компонент с декодер Преден (R) Субуфер : Посока на сигнала * Жълтият щекер се използва за видео сигнала (стр. 11). За правилното поставяне на високоговорителите вижте ръководството за експлоатация, приложено към свързания компонент. 14

Аудио L/R входни жакове Тази връзка използва двата високоговорителя на телевизора или аудио компонента за извеждане на звук. Цифров аудио входен жак Ако аудио компонентът има Dolby *1 Digital, DTS *2 или MPEG аудио декодер и цифров входен жак, използвайте тази връзка. Можете да се наслаждавате на Dolby Digital (5.1ch), DTS (5.1ch) и MPEG аудио (5.1ch) съраунд ефект. Ако свържете Sony аудио компонент, който е съвместим с функцията CONTROL FOR HDMI, вижте ръководството за експлоатация, приложено към аудио компонента. *1 Произведен по лиценз на Dolby Laboratories. “Dolby”, “Pro Logic” и символът двойно D са търговски марки на Dolby Laboratories. *2 Произведен по лиценз на US патент # 5,451,942 и други американски и световни патенти, които са издадени или изчакващи. DTS и DTS Digital Out са регистрирани търговски марки; логото и символът DTS са търговски марки на DTS, Inc. -- 1996-2008 DTS, Inc. Всички права са запазени. • След като извършите свързването, задайте подходящите настройки в екрана за бърза настройка (стр. 16). Ако вашият аудио компонент има функция MPEG audio декодер, задайте “MPEG” в позиция “MPEG” в аудио настройките ‘”AUDIO SETUP” (стр. 39). В противен случай от високоговорителите няма да излезе никакъв звук или ще се чуе силен шум. • За тази връзка не можете да използвате TVS ефектите на плейъра. • Когато свържете плейъра към аудио компонент, като използвате HDMI кабел, ще трябва да направите едно от следните неща: - Свържете аудио компонента към телевизора, като използвате HDMI кабел. - Свържете плейъра към телевизор посредством видео кабел, различен от HDMI кабел (компонентен видео кабел или аудио/видео кабел). • Когато свързвате към жака HDMI OUT, внимателно поставете HDMI конектора в гнездото. Не прегъвайте и не прилагайте натиск върху HDMI кабела. Стъпка 3: Свързване на кабела за захранването Свържете захранващите кабели на плейъра и на телевизора към мрежата. Стъпка 4: Подготовка на устройството за дистанционно управление Заредете две батерии R6 (размер АА), като съобразите знаците # и 3 на батериите със съответните знаци в отделението. Когато използвате устройството за дистанционно управление, насочвайте го към дистанционния сензор на плейъра. • Не оставяйте устройството за дистанционно управление на изключително горещи или влажни места. • Не допускайте в кутията на устройството за дистанционно управление да попаднат каквито и да е чужди тела. Особено внимавайте, когато сменяте батериите. • Не излагайте дистанционния сензор на директна слънчева светлина или на пряка светлина, излъчвана от осветителни тела. Това може да причини неизправност. • Ако няма да използвате устройството за дистанционно управление за дълъг период от време, извадете батериите, за да предотвратите възможна повреда вследствие на протичане или корозия на батериите. Връзки и настройки , продължава 15