Views
9 months ago

Sony DVP-NS728H - DVP-NS728H Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DVP-NS728H - DVP-NS728H Istruzioni per l'uso Bulgaro

Настройки и

Настройки и регулации ......................................................................34 Използване на екрана с настройките ............................................................34 LANGUAGE SETUP ....................................................................................................34 SCREEN SETUP.............................................................................................................35 CUSTOM SETUP ..........................................................................................................37 AUDIO SETUP...............................................................................................................38 Настройка на цифровия изходен сигнал .................................................38 HDMI SETUP ................................................................................................................40 Допълнителна информация ...............................................................42 Отстраняване на проблеми ............................................................................42 Функция за автодиагностика (Когато на екрана се извеждат букви/цифри) ........................................44 Носители за възпроизвеждане .....................................................................45 Технически характеристики ...........................................................................47 Списък на езиковите кодове .........................................................................48 Списък с областните кодове за родителски контрол .........................48 Азбучен указател .................................................................................................49 6

Упътване за частите и бутоните За повече информация вижте страниците, указани в скобите. Устройство за дистанционно управление PICTURE NAVI CLEAR TO P MENU RETURN FA ST/SLO W PLA Y TV AUDIO TIME/TEXT SUBTITLE MENU DISPLA Y Бутоните (сила на звука) +, бутонът с цифра 5, AUDIO и имат осезаема точка. Използвайте осезаемата точка като ориентир, когато работите с плейъра. PICTURE NAVI (31) Разделя екрана на 9 под-екрана, за да можете да избирате желаната сцена бързо. Всеки път, когато натиснете бутон, дисплеят се променя както следва: • CHAPTER VIEWER • TITLE VIEWER • TRACK VIEWER Фото файловете в албума се извеждат на 16 под-екрана. TV (избор на входен сигнал) (16) Превключва между телевизора и други източници на входен сигнал. TV */1 (включване/готовност) (16) Включва телевизора или задава в режим на готовност. TV */1 (включване/готовност) (16) Включва плейъра или задава в режим на готовност. (сила на звука) +/- (16) Регулира силата на звука на телевизора. Бутони с цифри Въвежда цифри за заглавието/главата и др. CLEAR (22) Изчиства полето за въвеждане. TIME/TEXT (10) Извежда времетраенето и оставащото време на телевизионния екран или дисплея на предния панел. Натиснете неколкократно, за да промените изведената информация. CD/DVD текстът се извежда, само когато на диска има записан текст. Ако музикалният файл притежава ID3 tag, плейърът ще изведе името на албума/ заглавието на записа от ID3 tag информацията. Този плейър поддържа ID3 tag версии 1.0/1.1 и 2.2/2.3 AUDIO ( ) Променя аудио езика или аудио канала. Когато се изведат 4 цифри, те показват езиковия код. Вижте “Списък с езиковите кодове” на стр. 48, за да проверите на кой код отговаря езикът. SUBTITLE ( ) (31) - Променя субтитрите, когато субтитрите са записани на DVD VIDEO/DVD-VR режим/само за DivX видео файлове. - Извежда текста за песен, когато възпроизвеждате музикален файл и натиснете бутона по време на възпроизвеждане. За подробности вижте стр. 31. , продължава 7