Views
7 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Използване

Използване на периферни устройства > Свързване на порт-репликатор n102 N 4 Отстранете капака на конектора на порт-репликатора от долната страна на компютъра. ! Възможно е да се затрудните при отстраняването на капака на конектора на порт-репликатора, тъй като е стегнат към компютъра. Не упражнявайте прекомерно налягане при сваляне на капака, за да не се повреди компютъра или капака на конектора на порт-репликатора. Запазете отстранения капак на порт-репликатора, за да го използвате отново в бъдеще.

Използване на периферни устройства > Свързване на порт-репликатор n103 N 5 Подравнете задните долни ъгли на компютъра с водачите на порт-репликатора. ✍ Ако към компютъра е монтирана опционна батерия с висок капацитет, плъзнете щифта (1) по посока на стрелката, за да вдигнете конектора (2) на порт-репликатора за свързване към компютъра.