Views
9 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Използване

Използване на периферни устройства > Свързване на порт-репликатор n106 N 2 Поставете капака на конектора за порт-репликатор от долната страна на компютъра. ✍ Особено важно е да поставите капака на конектора на порт-репликатора на мястото му след изключване на компютъра от него. Ако капакът остане отворен, вътре може да попадне прах и да повреди компютъра. За да изключите порт-репликатора напълно от променливотоковото захранване, изключете адаптера за променлив ток.

Използване на периферни устройства > Свързване на външни високоговорители или слушалки n107 N Свързване на външни високоговорители или слушалки Можете да свържете външни устройства за възпроизвеждане на звук (не е доставен в комплекта), например високоговорители или слушалки, към компютъра. Свързване на външни високоговорители ✍ Уверете се, че високоговорителите са проектирани за използване с компютър. ! Намалете силата на звука на високоговорителите, преди да ги включите. Свържете външните високоговорители (1) към извода за слушалки (2) i чрез кабел за високоговорител (3) (не е доставен в комплекта).