Views
9 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Персонализиране на компютъра VAIO > Защита на данните от неоторизирано използване n134 N Забраняване на функционирането на вградените устройства 1 Включете компютъра и натиснете бутона F2 няколко пъти, докато логото VAIO се скрие. Ще се появи екранът за настройване на BIOS. Ако екранът не се появи, рестартирайте компютъра и опитайте отново. 2 Натиснете бутона < или ,, за да изберете Advanced. 3 Натиснете бутона M или m, за да изберете желаното вградено устройство, и натиснете бутона Enter. 4 Натиснете бутона M или m, за да изберете Disabled, и натиснете бутона Enter. ✍ За да разрешите функционирането на устройството, изберете Enabled вместо Disabled. 5 Ако желаете да забраните функционирането на повече вградени устройства, повторете стъпки 3 и 4 за всяко устройство. 6 Натиснете клавиша < или ,, за да изберете Exit, изберете Exit Setup, и след което натиснете клавиша Enter. В прозореца за потвърждение натиснете клавиша Enter.

Персонализиране на компютъра VAIO > Защита на твърдия диск n135 N Защита на твърдия диск Ако компютърът ви е оборудван с вграден твърд диск, е достъпна функция за защита на твърдия диск. Тази функция предпазва вашия твърд диск от повреди, свързани с механични удари. Вижте спецификациите, за да научите повече за конфигурацията на своя компютър. ! Обърнете внимание, че защитата на твърдия диск не функционира за твърдотелен диск. Функцията за защита на твърдия диск е проектирана така, че да намали до минимум риска от повреда на диска и данните в него. Тя не осигурява 100% защита на данните при всякакви обстоятелства.