Views
8 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Надстройка

Надстройка на компютъра VAIO > n136 N Надстройка на компютъра VAIO Компютърът VAIO и модулите на паметта използват високопрецизна технология за частите и електронните конектори. За да избегнете анулиране на гаранцията по време на гаранционния период на продукта, ви препоръчваме: ❑ Да се свързвате със своя дилър за поставяне на нов модул на паметта. ❑ Да не го поставяте сами, ако не сте запознати с надстройката на памет на компютър. ❑ Да не докосвате конекторите и да не отваряте капака на отделението за модул на паметта. За помощ се свържете с упълномощен център за сервиз/поддръжка на Sony. За да намерите най-близкият център или агент, вижте Как да научите повече за своя компютър VAIO (стр. 5). Типът модул и количеството памет, инсталирани във вашия компютър, може да се различават в зависимост от закупения модел. Вижте спецификациите, за да научите повече за конфигурацията на своя компютър.

Надстройка на компютъра VAIO > Добавяне и махане на памет n137 N Добавяне и махане на памет Ако искате да разширите функционалността на компютъра, можете да увеличите паметта, като смените инсталирания модул на паметта. Преди да извършите настройка на паметта на компютъра, прочетете бележките и процедурите в следващите страници. Инструкции за добавяне на модули на паметта ❑ ❑ ❑ ❑ Уверете се, че сте поставили компютъра на гладка повърхности преди да добавяте или свалят модули на паметта. Внимавайте при смяна на паметта. Неправилното поставяне на модули на паметта може да доведе до увреждане на системата. Това увреждане може да анулира гаранцията от производителя. Използвайте само модули на паметта, които са съвместими с компютъра. Ако даден модул на паметта не бъде открит от компютъра или ако операционната система Windows стане нестабилна, се свържете с продавача или производителя на модула на паметта. Електростатичното разреждане (ESD) може да увреди електронните компоненти. Преди да докоснете даден модул на паметта, спазвайте следните препоръки: ❑ Процедурите, описани в този документ предполагат, че потребителят е запознат с основната терминология, свързана с компютрите и с практиката по безопасност и изискванията за правна съгласуваност при използването и модифицирането на електронно оборудване. ❑ Изключете компютъра и го изключите от източниците му на захранване (батерия и адаптер за променлив ток) и от всякакви телекомуникационни връзки или мрежи, преди да свалите някой капак или панел от компютъра. Ако не направите това, резултатът може да е физическо нараняване или увреждане на оборудването. ❑ ESD може да увреди модулите на паметта и други компоненти. Поставяйте модул на паметта само на ESD работна станция. Ако не е достъпна такава станция, не работете в зона, застлана с килим, и не използвайте материали, които произвеждат или задържат статично електричество (като например целофанени опаковки). Докоснете се до небоядисана метална част, докато извършвате процедурата, за да освободите статичното електричество. ❑ Не отваряйте пакета на модула с памет, преди да сте готови да смените модула. Пакетът защитава модула от ESD.