Views
8 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Предпазни

Предпазни мерки > Работа с “Memory Stick” n154 N Работа с “Memory Stick” ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Не докосвайте конектора на носителя “Memory Stick” с пръст или с метални предмети. Използвайте само доставяните с “Memory Stick” стикери. Не огъвайте, не изпускайте и не подлагайте на удар носителя “Memory Stick”. Не разглобявайте и не модифицирайте носителя “Memory Stick”. Пазете “Memory Stick” сухи. Не съхранявайте и не използвайте носителя “Memory Stick” на места, изложени на: ❑ Статично електричество ❑ Електрически шум ❑ Прекомерно високи температури, като например в автомобил, паркиран на слънце ❑ Пряка слънчева светлина ❑ Висока влажност ❑ Разяждащи материали Използвайте доставената в комплекта на носителя “Memory Stick” кутия за съхранение. Не забравяйте да направите резервно копие на ценната информация. Ако използвате носител “Memory Stick Duo”, не използвайте тънкописец, за да пишете върху етикета на носителя. Подлагането на носителя на натиск може да повреди вътрешните компоненти.

Предпазни мерки > Работа с вграденото запаметяващо устройство n155 N Работа с вграденото запаметяващо устройство Вграденото запаметяващо устройство (твърд диск или твърдотелен диск) има висока плътност на съхранение и чете и записва данни с висока скорост. Въпреки това устройството може лесно да бъде повредено, ако се използва неправилно. Ако вграденото запаметяващо устройство се повреди, данните в него не могат да бъдат възстановени. За да предотвратите загуба на данни, трябва да бъдете внимателни, когато работите с компютъра. За да избегнете повреда на вграденото запаметяващо устройство ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Не подлагайте компютъра на резки движения. Дръжте компютъра далеч от магнити. Не поставяйте компютъра на места, изложени на механични вибрации, или в нестабилно положение. Не изключвайте захранването и не рестартирайте компютъра по време на четене или запис на данни в запаметяващото устройство. Не използвайте компютъра на места, изложени на големи температурни промени. Не отстранявайте запаметяващото устройство от компютъра.