Views
8 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Компютърни операции n164 N Защо прозорецът “Свойства на системата” показва скорост на централния процесор, по-ниска от максималната? Това е нормално. Тъй като централният процесор на компютъра използва технология за контролиране на скоростта на централния процесор с цел пестене на енергия, възможно е в “Свойства на системата” да се покаже текущата скорост на централния процесор, вместо максималната. Какво трябва да направя, ако компютърът не приема паролата ми и извежда съобщение, Enter Onetime Password? Ако въведете три пъти подред грешна парола за включване, ще се появи съобщение Enter Onetime Password и Windows няма да се стартира. Натиснете и задръжте бутона на захранване за не по-малко от четири секунди и проверете дали индикаторът за захранването е изгаснал. Изчакайте 10–15 секунди, след което включете отново компютъра и въведете правилната парола. Паролата разпознава малки и големи букви, така че проверявайте буквите, преди да ги въведете в паролата. Какво да направя, ако софтуерът на игрите не работи и постоянно се срива? ❑ ❑ ❑ Проверете на уеб сайта на играта дали има поправки или актуализации за изтегляне. Уверете се, че сте инсталирали най-новата версия на видео драйвера. На някои модели VAIO графичната памет е споделена със системата. В тези случаи не се гарантира оптимална графична производителност. Защо след изтичането на времето, зададено за автоматично изключване на екрана, той не се изключва? Някои приложения или скрийнсейвъри са проектирани така, че временно да отменят функцията на операционната система, която изключва екрана на компютъра или поставя компютъра в режим на заспиване след определен период на бездействие. За да решите този проблем, затворете работещите приложения или сменете текущия скрийнсейвър.

Отстраняване на неизправности > Компютърни операции n165 N Как мога да сменя реда на устройствата за стартиране? Можете да използвате една от функциите на BIOS, за смените реда за стартиране на устройствата. Изпълнете следните стъпки: 1 Включете компютъра и натиснете бутона F2 няколко пъти, докато логото VAIO се скрие. Ще се появи екранът за настройване на BIOS. Ако екранът не се появи, рестартирайте компютъра и опитайте отново. 2 Натиснете клавишите < или ,, за да не изберете Boot. 3 Натиснете клавишите M или m, за да изберете устройството, за което искате да смените реда на стартиране. 4 Натиснете бутоните F5 или F6, за да смените реда на стартиране. 5 Натиснете клавиша < или ,, за да изберете Exit, изберете Exit Setup, и след което натиснете клавиша Enter. В прозореца за потвърждение натиснете клавиша Enter. Какво да направя, ако не мога да стартирам компютъра от свързаното USB флопи-дисково устройство? ❑ ❑ За да стартирате компютъра от USB флопи-дисковото устройство, трябва да промените настройката за устройството за стартиране. Включете компютъра и натиснете бутона F11 няколко пъти, докато логото VAIO се скрие. Ако сте забранили функционирането на USB портовете в BIOS екрана за конфигуриране, няма да можете да използвате USB флопи-дисковото устройство, свързано към някой от USB портовете. За да разрешите функционирането на портовете, следвайте стъпките в Забрана на функционирането на вградени устройства (стр. 133).