Views
9 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Възстановяване/Дискове за възстановяване n168 N Как мога да намаля обема на дяла за възстановяване? Вграденото запаметяващо устройство съдържа дял за възстановяване, където се съхраняват данни за възстановяване на системата. Ако вашият компютър съдържа твърдотелен диск, може да искате да намалите до минимум дяла за възстановяване, като отстраните тези данни. 1 Ако възстановявате компютъра от Дискове за възстановяване (оптичен диск) за модел без вградено оптично дисково устройство, свържете външно оптично дисково устройство (не се доставя в комплекта) към компютъра и към променливотоков източник на захранване. 2 Поставете диска в оптичното дисково устройство или свържете USB флаш устройството (не се доставя в комплекта) към USB порта, докато компютърът е в нормален режим. ! Използвайте създадените при доставката на компютъра Дискове за възстановяване. Няма да можете да използвате USB устройствата, ако сте забранили функционирането на USB портовете в BIOS екрана за конфигуриране. За да разрешите функционирането на портовете, следвайте стъпките в Забрана на функционирането на вградени устройства (стр. 133). 3 Изключете компютъра и го включете отново. ✍ Ако използвате външното оптично дисково устройство или USB флаш устройството, натиснете бутона F11 няколко пъти, докато логото VAIO се скрие. 4 Натиснете бутона M или m, за да изберете VAIO Care спасяване на данни (VAIO Care Rescue), и натиснете бутона Enter. 5 Щракнете върху Инструменти (Tools) и Стартиране на разширения съветник за възстановяване (Start advanced recovery wizard). ✍ Когато се изведе съобщението Необходимо ли е да запазите данните си? (Do you need to rescue data?), направете резервно копие на данните, ако е необходимо.

Отстраняване на неизправности > Възстановяване/Дискове за възстановяване n169 N 6 Следвайте инструкциите на екрана, докато се появи прозорецът Изберете тип възстановяване (Select recovery type). 7 Изберете Възстановяване по избор - отстранете съдържанието на възстановяване (Custom recovery - Remove recovery contents). 8 Следвайте инструкциите на екрана. ! Гореописаната процедура извършва възстановяване на системата. Приложенията и данните, които сте въвели в запаметяващото устройство преди отстраняването на данните за възстановяване на системата, ще бъдат загубени. След като сте отстранили данните за възстановяване на системата, ще ви е необходим Дискове за възстановяване на системата на по-късен етап.