Views
8 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Работа в мрежа (LAN/безжичен LAN) n178 N Какво са каналите? ❑ ❑ Комуникацията по безжична LAN използва различни честотни ленти, известни като канали. Канали на точки за достъп по безжична мрежа на трети страни може да са предварително настроени на различни канали от устройства на Sony. Ако използвате точка на достъп по безжична LAN, вж. информацията за връзката, съдържаща се в ръководството, придружаваща точката на достъп. Защо връзката към мрежата прекъсва, когато сменя кода за шифроване? Ако кодът за шифроване бъде сменен, може да се загуби мрежовата връзка от тип “от точка до точка” между два компютъра с функция за безжична LAN. Можете да възстановите първоначалния код за шифроване, като въведете повторно кода на двата компютъра, така че той да съвпада.

Отстраняване на неизправности > Безжичен WAN n179 N Безжичен WAN Какво да правя, ако не мога да се свържа към безжичен WAN? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Уверете се, че батерията е поставена правилно и че е заредена. Уверете се, че SIM картата разрешава данни 3G и е активирана от телекомуникационния оператор. При поставяне на SIM картата, спазвайте процедурата в Поставяне на SIM карта (стр. 73). Необходимо е областта да бъде в покритието на мобилната телефонна мрежа. Свържете се с мрежовия доставчик за информация относно мрежовото покритие. Уверете се, че превключвателят WIRELESS е включен и че индикаторът WIRELESS на компютъра свети. Уверете се, че превключвателя в близост до Wireless WAN е установен в позиция On в прозореца VAIO Smart Network. Уверете се, че името на точката за достъп (APN) е правилно конфигурирано в софтуера за управление на връзката. В противен случай се свържете с телеком оператора, за да получите правилно име на точка за достъп - APN, което да използвате. Вижте включения в софтуера за управление на връзката помощен файл за повече информация относно APN конфигурацията. Проверете дали софтуера за управление на връзката разпознава успешно модема за безжичен WAN. Възможно е да измине известно време до разпознаването на модема за безжичен WAN. ✍ За повече информация, относно функцията за безжична WAN, посетете уебсайта за поддръжка на VAIO. Уверете се, че капакът на слота за SIM карта е затворен. Ако сте забранили функционирането на безжичните устройства в BIOS екрана за конфигуриране, няма да имате достъп до Интернет чрез безжична мрежа. За да разрешите функционирането на устройствата, следвайте стъпките в Забрана на функционирането на вградени устройства (стр. 133).