Views
7 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Дисплей n188 N Дисплей Защо екранът изгасва? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Екранът на компютъра може да изгасне, ако захранването на компютъра отпадне или ако той влезе в енергопестящ режим (на заспиване или на хибернация). Ако компютърът е в LCD (видео) режим на заспиване, натиснете произволен бутон, за да го върнете в нормален режим. Вижте Използване на режимите за пестене на електроенергия (стр. 32) за повече информация. Уверете се, че компютърът е включен добре в захранващ източник и е пуснат и индикаторът на захранването свети. Ако компютърът се захранва от батерията, уверете се, че батерията е поставена правилно и е заредена. Вижте Използване на батерията (стр. 21) за повече информация. Ако изходният сигнал е насочен към външен монитор, натиснете бутоните Fn+F7. Вижте Комбинации и функции с бутона Fn (стр. 39) за повече информация. По време на процеса по превключване, екранът на компютъра може да се покаже празен и временно да покаже шум или да трепти. Това е нормално и не представлява неизправност. Ако честотата на опресняване на екрана е била променена, екранът на компютъра може да се покаже празен, временно да покаже шум или да трепти. Това е нормално и не представлява неизправност. За да проверите честотата на опресняване на екрана, следвайте тези стъпки: 1 Щракнете върху Старт, Всички програми и VAIO Control Center. 2 Щракнете върху Опции на захранването в Упр. на захранване в левия панел. 3 Щракнете върху Разширени в прозореца Опции на захранването. 4 Щракнете върху Промяна на настройките за плана. 5 Щракнете върху Промяна на допълнителни настройки на захранването. 6 Щракнете върху раздела Управление на захранването VAIO.

Отстраняване на неизправности > Дисплей n189 N Какво трябва да направя, ако изображенията или видеото не се наблюдават правилно? ❑ ❑ ❑ Изберете Истински цвят (32 bit) за цветове на дисплея, преди да използвате софтуер за видео/изображения или да стартирате DVD възпроизвеждане. Изборът на друга опция може да попречи на правилното възпроизвеждане на изображенията чрез софтуера. за да промените цветовете на дисплея, следвайте тези стъпки: 1 Щракнете с десния бутон на мишката върху работния плот и изберете Разделителна способност на екрана. 2 Щракнете върху Разширени настройки. 3 Щракнете върху панела Монитор. 4 Изберете Истински цвят (32 bit) от Цветове. Не променяйте цветовете или резолюцията на дисплея, докато използвате софтуер за видео/изображения или възпроизвеждате DVD дискове, в противен случай възпроизвеждането/извеждането може да неуспешно или системата може да работи нестабилно. Наред с това, препоръчително е да отмените извеждането на скрийнсейвър, преди да стартирате DVD възпроизвеждане. Ако скрийнсейвърът е разрешен, той може да се активира по време на DVD възпроизвеждането и да попречи на успешното възпроизвеждане. Някои скрийнсейвъри дори променят настройките за цвят и резолюция на дисплея. Честотата на опресняване на екрана може да е била променена. По-високата честота на опресняване позволява по-гладко възпроизвеждане на видео. За да промените честотата на опресняване на екрана, следвайте тези стъпки: 1 Щракнете върху Старт, Всички програми и VAIO Control Center. 2 Щракнете върху Опции на захранването в Упр. на захранване в левия панел. 3 Щракнете върху Разширени в прозореца Опции на захранването. 4 Щракнете върху Промяна на настройките за плана. 5 Щракнете върху Промяна на допълнителни настройки на захранването. 6 Щракнете върху раздела Управление на захранването VAIO. 7 Променете честотата на опресняване на екрана. ! Използването на по-висока честота на опресняване може да консумира повече енергия от батерията.