Views
7 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Дисплей n192 N Защо яркостта на LCD дисплея се променя автоматично? Яркостта на LCD дисплея на компютъра се променя автоматично в зависимост от интензитета на околната светлина, който се измерва от сензора за околна светлина. За да отмените настройките за автоматична яркост, следвайте тези стъпки: 1 Щракнете върху Старт, Всички програми и VAIO Control Center. 2 Щракнете върху Дисплей (Display) и Автоматични настройки на яркостта (Automatic Brightness Settings). 3 Щракнете, за да премахнете отметката в полето Автоматично настройване на яркостта (Adjust brightness automatically). 4 Щракнете върху OK. Какво да правя, ако външният дисплей не се включва? Натиснете клавишите Fn+F7 за да промените изхода за дисплея. Вижте Комбинации и функции с бутона Fn (стр. 39) за повече информация. Как да стартирам Windows Aero? Следвайте тези стъпки, за да стартирате Windows Aero: 1 Щракнете с десен бутон върху работния плот и изберете Персонализиране. 2 Изберете желаната тема от Теми на Aero. За информация за функциите на Windows Aero features, като например Windows Flip 3D, вж. Помощ и поддръжка на Windows.

Отстраняване на неизправности > Отпечатване n193 N Отпечатване Какво да правя, ако не мога да отпечатам документ? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Проверете дали принтерът е включен и дали кабелът му е добре свързан към портовете на принтера и на компютъра. Проверете дали принтерът е съвместим с операционната система Windows, инсталирана на компютъра. Може да се наложи да инсталирате софтуера на драйвера за принтера, преди да можете да използвате принтера. За повече информация вж. ръководството, придружаващо принтера. Ако принтерът не функционира, след като компютърът се възстанови от енергопестящ режим (на заспиване или на хибернация), рестартирайте компютъра. Ако с принтера са предоставени функции за двупосочна комуникация, забраняването тези функции от компютъра може да разреши отпечатването. Изпълнете следните стъпки: 1 Щракнете върху Старт и Устройства и принтери. 2 Щракнете с десен бутон върху иконата на принтера и изберете Свойства. 3 Щракнете върху раздела Портове. 4 Щракнете махнете отметката на Активирай поддръжка за двупосочен режим. 5 Щракнете върху OK. Това деактивира функциите за двупосочна комуникация на принтера, като например обмен на данни, наблюдение на състоянието и дистанционен панел. Ако принтерът е свързан към предлагания като опция порт-репликатор, проверете дали порт-репликаторът е свързан към източник на захранване. Ако сте забранили функционирането на USB портовете в BIOS екрана за конфигуриране, няма да можете да използвате принтера, свързан към някой от USB портовете. За да разрешите функционирането на портовете, следвайте стъпките в Забрана на функционирането на вградени устройства (стр. 133).