Views
7 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Първи стъпки

Първи стъпки > Свързване на източник на електрозахранване n 20 N ✍ За да изключите компютъра напълно от променливотоковото захранване, изключете щепсела на адаптера от електрическия контакт. Уверете се, че имате лесен достъп до контакт на мрежата. Ако не възнамерявате да използвате компютъра за дълъг период от време, поставете го в режим на хибернация. Вижте Използване на режим на хибернация (стр. 34).

Първи стъпки > Използване на батерията n 21 N Използване на батерията Компютърът се доставя с поставена батерия, която не е напълно заредена. ! Не използвайте компютъра, без да бъде поставена батерията, тъй като това може да доведе до неправилното му функциониране. Поставяне/Изваждане на батерията ✍ За да разграничим батерията, монтирана към вашия компютър по време на закупуването, от батерията с висок капацитет (доставяна в комплекта само на някои модели), в това ръководство ще я наричаме основна батерия. За детайлни инструкции как да монтирате и зареждате батерия с висок капацитет вижте ръководството на батерията с висок капацитет. За да инсталирате батерията 1 Изключете компютъра, затворете LCD дисплея и изключете променливотоковия адаптер от електрическия контакт. 2 Развийте двата винта (1), плъзнете долния капак по посока на стрелката (2) и отстранете капака. ! Внимавайте да не загубите отстранените винтове. Внимавайте да не докосвате проводниците и изпъкналите части под долния капак.