Views
7 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Първи стъпки

Първи стъпки > Използване на батерията n 22 N 3 Плъзнете батерията в отделението за батерия по посока на стрелката. 4 Натиснете батерията надолу в отделението, докато изпъкналата част (3) щракне на място.

Първи стъпки > Използване на батерията n 23 N 5 Поставете отново капака. Уверете се, че всички щифтове на капака са плъзнати на място, и натиснете капака по посока на стрелката. Серия VPCSA и VPCSB са с пет щифта, а Серия VPCSE е с шест щифта. 6 Поставете и затегнете свалените винтове.