Views
8 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Първи стъпки

Първи стъпки > Използване на батерията n 28 N ✍ Батерията трябва да остава в компютъра, когато той е пряко свързан към източник на променливотоково захранване. Батерията продължава да се зарежда, докато използвате компютъра. Когато зарядът на батерията е на изчерпване и двата индикатора — индикаторът за зареждане и индикаторът на захранването мигат, трябва или да свържете адаптера за променлив ток към електрически контакт, за да заредите батерията, или да изключите компютъра и да поставите напълно заредена батерия. Вашият компютър е доставен с литиево-йонна батерия и може да се презарежда по всяко време. Зареждането на частично разредена батерия не оказва влияние върху експлоатационния й цикъл. При някои програми или периферни устройства, които се използват, компютърът може да не превключи към режим на хибернация дори ако зарядът на батерията е нисък. За да избегнете загуба на данни при захранване на компютъра от батерията, трябва често да запаметявате информацията си и да активирате ръчно режим за управление на захранването, например режим на заспиване или режим на хибернация. Ако зарядът на батерията се изразходи, докато компютърът е в режим на заспиване, ще загубите всички незапаметени данни. Няма да е възможно връщането до предходното състояние на работа. За да избегнете загуба на данни, трябва често да запаметявате своята информация. Относно използването на батерия с висок капацитет ❑ Ако към компютъра е монтирана батерия с висок капацитет, първо се зарежда основната батерия до ниво 80% от заряда. След това започва да се зарежда батерията с висок капацитет до ниво 80% от заряда. След като и двете батерии се заредят до ниво 80% от заряда, основната батерия започва да се зарежда до ниво 100%. След това батерията с висок капацитет започва да се зарежда до ниво 100%. ❑ Ако към компютъра е монтирана батерия с висок капацитет, първо се изразходва зарядът на батерията с висок капацитет. Зарядът на основната батерия се използва, след като бъде изчерпан зарядът на батерията с висок капацитет.

Първи стъпки > Използване на батерията n 29 N Проверка на капацитета на зареждане на батерията Капацитетът на зареждане на батерията постепенно намалява с увеличаване на броя на зарежданията и/или при продължително използване на батерията. За да получите максимума от батерията, проверявайте капацитета й на зареждане и променяйте настройките й. За да проверите капацитета на зареждане на батерията 1 Щракнете върху Старт, Всички програми и VAIO Control Center. 2 Щракнете върху Упр. на захранване и Батерия. ✍ Можете допълнително да активирате функцията за грижи за батерията, за да удължите експлоатационния й живот.