Views
8 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на клавиатурата n 40 N Комбинация/функция Функция Fn + /T (F7): изход за дисплей Превключва изхода за дисплей между екран на компютъра и външен дисплей. Натиснете бутона Enter, за да изберете изход за дисплея. ! Ако откачите кабела на дисплея от компютъра, докато е избран външен дисплей като дестинация на изхода за дисплeй, екранът на компютъра ще бъде празен. В този случай натиснете бутона F7 два пъти, докато държите натиснат бутона Fn, и след това натиснете бутона Enter, за да зададете за изход за дисплей екрана на компютъра. Използването на няколко дисплея може да не се поддържа в зависимост от свързания външен дисплей. Fn + / (F9/F10): мащабиране Променя размера на изображението или изведен на екрана документ на софтуер. За да намалите изгледа на екрана (намаляване на мащаба), натиснете бутоните Fn+F9. За да увеличите изгледа на екрана (увеличаване на мащаба), натиснете бутоните Fn+F10. Вж. помощния файл във VAIO Control Center за повече информация. Fn + (F12): хибернация Обезпечава най-ниското ниво на консумация на електроенергия. Когато изпълните тази команда състоянията на системата и на свързаните към нея периферни устройства се запазват във вграденото запаметяващо устройство и системата се изключва. За да възстановите системата до първоначалното й състояние, натиснете бутона на захранването, за да я включите. За повече информация относно управление на захранването, вж. Използване на режимите за пестене на електроенергия (стр. 32).

Използване на VAIO компютъра > Използване на клавиатурата n 41 N Смяна на настройките за задно осветяване на клавиатурата Ако компютърът е оборудван със задно осветяване на клавиатурата можете да установите автоматично включване и изключване на осветяването на клавиатурата, в зависимост от интензивността на естественото осветяване. Освен това, можете да установите времеви период на неактивност на клавиатурата, след който се изключва задното осветяване. За да смените настройките за задно осветяване на клавиатурата 1 Щракнете върху Старт, Всички програми и VAIO Control Center. 2 Щракнете върху Клавиатура и мишка и Клавиатура със задно осветяване. ✍ Интензивността на естественото осветяване се измерва от сензор за естествено осветяване. Блокирането на сензора за естествено осветяване е възможно да доведе до включване на задното осветяване на клавиатурата.