Views
7 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на вградената камера n 46 N Използване на вградената камера Компютърът е оборудван с вградена камера. С помощта на комуникационния софтуер, например Windows Live Messenger, можете да осъществявате видеовръзка чрез интернет. За детайлна информация как да използвате софтуера вижте помощния файл, включен в софтуера. ✍ Индикаторът на вградената камера свети, докато вградената камера работи. Софтуерът, инсталиран във вашия компютър, се различава в зависимост от конфигурацията на компютъра. За да осъществите видеовръзка чрез Windows Live Messenger 1 Щракнете върху Старт, Всички програми и Windows Live Messenger. ✍ Трябва да се регистрирате в Windows Live Messenger, за да осъществите видеовръзка. За да изведете изображенията от вградената камера 1 Щракнете върху Старт, Всички програми, ArcSoft Webcam Suite, и WebCam Companion 4. 2 Щракнете върху Capture. ✍ Ако не можете да запишете изображенията правилно, например заснетите изображения не се показват гладко, щракнете върху текущата резолюция на заснетото изображение в горния десен ъгъл на основния прозорец и намалете резолюцията.

Използване на VAIO компютъра > Използване на оптичното дисково устройство n 47 N Използване на оптичното дисково устройство Компютърът е оборудван с вградено оптично дисково устройство. Някои от описаните в този раздел функции и опции е възможно да не са налице при вашия компютър. Вижте спецификациите, за да научите повече за конфигурацията на своя компютър. ! Не можете да използвате оптичните дискове, ако сте забранили функционирането на оптичното дисково устройство в BIOS екрана за конфигуриране. За да разрешите функционирането на дисковото устройства, следвайте стъпките в Забрана на функционирането на вградени устройства (стр. 133). Вкарване на диск 1 Включете компютъра. 2 Натиснете бутона за изваждане на дисковото устройство (1), за да отворите устройството. Тавата се плъзга навън.