Views
8 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на “Memory Stick” n 60 N 6 Щракнете върху Старт. 7 Следвайте инструкциите на екрана. ! Форматирането на носителя “Memory Stick” може да отнеме известно време в зависимост от типа носител.

Използване на VAIO компютъра > Използване на “Memory Stick” n 61 N Бележки за използване на “Memory Stick” ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Компютърът е тестван и е съвместим с носители “Memory Stick” на Sony с капацитет до 32 ГБ, актуални от месец октомври, 2011 година. Въпреки това не може да се гарантира съвместимост за всички носители “Memory Stick”. Винаги дръжте носителя “Memory Stick” с правилно ориентирана стрелка, докато го вкарвате в слота. За да избегнете повреда на компютъра или носителя, не вкарвайте “Memory Stick” със сила в слота, ако носителят не влиза лесно. Бъдете внимателни, когато поставяте или изваждате “Memory Stick” от слота. Не го вкарвайте в слота и не го изкарвайте от там със сила. Не се гарантира съвместимост на носители “Memory Stick” с адаптери за няколко типа конвертиране. “MagicGate” е общото име за технологията за защита на авторски права, разработена от Sony. Използвайте “Memory Stick” с логото “MagicGate”, за да се възползвате от тази технология. Слотът “Memory Stick Duo” на вашия компютър не поддържа технологията “MagicGate” на “Memory Stick” с капацитет до 256 MB. Освен за лична употреба, използването на каквато и да било аудио или визуална информация, която записвате без предварително съгласие от страна на съответните носители на авторско право, е в противоречие със законите за авторското право. Следователно, носителите “Memory Stick” с подобна защитена от авторското право информация могат да се използват само съобразно закона. Не поставяйте повече от една карта памет в слота. Неправилното вкарване на носителя може да увреди както компютъра, така и носителя.