Views
8 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на други модули/карти с памет n 62 N Използване на други модули/карти с памет Използване на SD карта с памет Компютърът е оборудван със слот за SD карта с памет. Може да използвате този слот за обмен на данни с цифрови фотоапарати, видео камери, музикални плейъри и други аудио/видео устройства. ! Не можете да използвате SD памет карти, ако сте забранили функционирането на слота за SD памет карти в BIOS екрана за конфигуриране. За да разрешите функционирането на слота, следвайте стъпките в Забрана на функционирането на вградени устройства (стр. 133). Преди използване на SD карта с памет Слотът за SD карта с памет на компютъра поддържа следните карти с памет: ❑ SD карта с памет ❑ SDHC карта с памет ❑ SDXC карта с памет За актуална информация, относно съвместими карти с памет, вижте Как да научите повече за своя компютър VAIO (стр. 5), за да посетите подходящата уеб страница за помощ.

Използване на VAIO компютъра > Използване на други модули/карти с памет n 63 N За да поставите SD карта с памет 1 Намерете слота за SD карта с памет. 2 Хванете SD картата с памет така, че стрелката да сочи към слота. 3 Ако SD картата с памет не влиза лесно в слота, махнете я внимателно и проверете дали я вкарвате в правилната посока. Не я вкарвайте със сила в слота. ✍ Когато поставите SD картата с памет в слота за първи път, може да се изведе съобщение за инсталиране на драйвер. В този случай, следвайте инструкциите на екрана, за да инсталирате софтуера. Иконата на SD картата с памет ще се изведе в прозореца Компютър, след като поставите картата в слота.