Views
6 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на безжична WAN n 74 N За да поставите SIM карта 1 Изключете компютъра. 2 Отворете капака на слота за SIM картата в долната част на компютъра.

Използване на VAIO компютъра > Използване на безжична WAN n 75 N 3 Отстранете SIM картата (1) като я извадите от основната платка. 4 Плъзнете носача за SIM картата по посока на стрелката (2) и след това вдигнете носача. 5 Поставете SIM картата в носача за SIM карта с компонентите от платката, ориентирани нагоре.