Views
7 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на функцията BLUETOOTH n 78 N Използване на функцията BLUETOOTH Можете да установите безжични комуникации между компютъра и други BLUETOOTH ® устройства, например друг компютър или мобилен телефон. Можете да прехвърляте данни между тези устройства без кабел и в обхват до 10 метра на открито пространство. ! Не можете да използвате BLUETOOTH функцията, ако сте забранили функционирането на безжичните устройства в BIOS екрана за конфигуриране. За да разрешите функционирането на устройствата, следвайте стъпките в Забрана на функционирането на вградени устройства (стр. 133). BLUETOOTH сигурност Технологията за безжична BLUETOOTH връзка има функция на удостоверяване, която ви позволява да изберете с кое устройство да комуникирате. С функцията за удостоверяване можете да предотвратите достъпа на неизвестни BLUETOOTH устройства до компютъра. При първата комуникация между две BLUETOOTH устройства трябва да се определи общ ключ за достъп (парола, необходима за удостоверяване) за регистриране на двете устройства. След като устройството бъде регистрирано веднъж, няма нужда от повторно въвеждане на ключа за достъп. ✍ Ключът за достъп може да е различен всеки път, но и при двете устройства трябва да е еднакъв. При определени устройства, като например мишка, не може да се въведе ключ за достъп.

Използване на VAIO компютъра > Използване на функцията BLUETOOTH n 79 N Комуникация с друго BLUETOOTH устройство Можете да свържете компютъра към BLUETOOTH устройство, например друг компютър, мобилен телефон, PDA устройство, слушалка, мишка или цифров фотоапарат, без да използвате кабели.