Views
8 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на функцията BLUETOOTH n 80 N Комуникация с друго BLUETOOTH устройство За комуникиране с друго BLUETOOTH устройство първо трябва да настроите функцията BLUETOOTH. За информация, относно конфигурирането и използването на функцията BLUETOOTH, вижте Помощ и поддръжка на Windows. 1 Включете превключвателя WIRELESS. 2 Щракнете върху Старт, Всички програми и VAIO Smart Network или щракнете върху иконата VAIO Smart Network в лентата на задачите. 3 Щракнете върху превключвателя в близост до BLUETOOTH, за да го превключите в позиция On в прозореца VAIO Smart Network. Уверете се, че индикаторът WIRELESS свети.

Използване на VAIO компютъра > Използване на функцията BLUETOOTH n 81 N Прекратяване на BLUETOOTH комуникации Прекратяване на BLUETOOTH комуникации 1 Изключете BLUETOOTH устройството, което комуникира с компютъра. 2 Щракнете върху превключвателя в близост до BLUETOOTH, за да го превключите в позиция Off в прозореца VAIO Smart Network.