Views
6 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на TPM n 92 N Забележки за шифроване на файловете при резервно копиране или други файлове Шифроването на архивни файлове при резервно копиране или файлове при аварийно възстановяване ще възстанови компютърната система при аварии, а шифроването на файловете с маркери за спешно възстановяване или тайните файлове ще забрани нулирането на паролата. Не шифровайте следните файлове или папки: ✍ Подразбиращият се път за следващите файлове или показваният при щракване върху Browse в Моите документи (или Документи)\Security Platform, или Security Platform на преносим носител. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Файл за автоматично архивиране Име на файла по подразбиране: SPSystemBackup.xml или SPSystemBackup_.xml Папка за съхранение на данни за автоматично архивиране Име на папката (фиксирано): ❑ SPSystemBackup (Папката е създадена като подпапка на файла SPSystemBackup.xml.) ❑ SPSystemBackup_ (Папката е създадена като подпапка на файла SPSystemBackup_.xml.) Файл с маркери за аварийно възстановяване Име на файла по подразбиране: SPEmRecToken.xml Файл с маркери за възстановяване на пароли Име на файла по подразбиране: SPPwResetToken.xml Файл с маркери за автоматично възстановяване/парола Име на файла по подразбиране: SPToken_.xml Секретен файл за възстановяване на пароли Име на файла по подразбиране: SPPwdResetSecret.xml или SPPwdResetSecret__ ..xml

Използване на VAIO компютъра > Използване на TPM n 93 N ❑ ❑ ❑ ❑ Резервен файл за кодове и сертификати Име на файла по подразбиране: SpBackupArchive.xml PSD резервен файл Име на файла по подразбиране: -Personal Secure Drive.fsb Архивен файл за пароли на собственика Име на файла по подразбиране: SpOwner_.tpm Файл с протокол Име на файла по подразбиране: SpProtocol__..txt