Views
8 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на TPM n 98 N 11 Запишете паролата за възстановяване на USB памет в прозореца за запис на парола за възстановяване. 12 Следвайте инструкциите на екрана. Стартира процеса на шифроване. ! Актуализирането на BIOS със софтуер за актуализиране, като VAIO Update, променя настройките на BIOS на тези по подразбиране. Необходимо е отново да повторите описаните по-горе стъпки. Процесът на шифроване отнема няколко часа.

Използване на периферни устройства > n 99 N Използване на периферни устройства Можете да увеличите функциите на своя компютър VAIO чрез различните портове на компютъра. ❑ Свързване на порт-репликатор (стр. 100) ❑ Свързване на външни високоговорители или слушалки (стр. 107) ❑ Свързване на външен дисплей (стр. 108) ❑ Избор на режими на дисплея (стр. 116) ❑ Използване на функцията за множество монитори (стр. 117) ❑ Свързване на USB устройство (стр. 119)