Views
7 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Ceco

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Ceco

Práce s

Práce s periferními zařízeními > Připojení replikátoru portů n104 N ! Západku (1) nezapomeňte posunout do konce. Jinak se konektor (2) nezajistí ve správné poloze a mezi počítačem a replikátorem portů dojde k selhání kontaktu. Pokud k počítači není připojen přídavný akumulátor, posuňte západku (1) v opačném směru šipky, aby se konektor (2) snížil. Pokud je konektor (2) ve zvednuté poloze, při připojení počítače může dojít k poškození konektorů. 6 Jemně zatlačte počítač tak, aby zaklapl na místo. 7 Otevřete víko LCD monitoru a zapněte počítač.

Práce s periferními zařízeními > Připojení replikátoru portů n105 N Odpojení počítače od replikátoru portů ! Zkontrolujte, zda je počítač před odpojením od replikátoru vypnutý. Zabráníte tak ztrátě neuložených dat. Pokud energie akumulátoru dochází, odpojení počítače od replikátoru portů může způsobit ztrátu neuložených dat. Odpojení počítače od replikátoru portů 1 Počítač vyzvedněte z replikátoru portů.