Views
9 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Ceco

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Ceco

Inovování počítače

Inovování počítače VAIO > Přidávání a odebírání paměti n138 N ❑ ❑ ❑ ❑ Jako ochranu před elektrostatickým nábojem použijte speciální sáček dodaný s modulem nebo modul zabalte do hliníkové fólie. Pokud do patic pro pamět’ové moduly nebo do jiných vnitřních součástí počítače vniknou tekutiny, cizí látky nebo předměty, hrozí nebezpečí poškození počítače. Na náklady oprav takového poškození se nevztahuje záruka. Pamět’ové moduly nepokládejte na místa, kde by byly vystaveny: ❑ zdrojům tepla (radiátory nebo vzduchové kanály), ❑ přímému slunečnímu záření, ❑ nadměrné prašnosti, ❑ mechanickým otřesům nebo nárazům, ❑ silným magnetům nebo reproduktorům bez magnetického stínění, ❑ okolní teplotě nad 35 °C nebo pod 5 °C, ❑ vysoké vlhkosti. S pamět’ovým modulem zacházejte opatrně. Nedotýkejte se hran součástek a desek s integrovanými obvody uvnitř počítače, aby nedošlo ke zranění.

Inovování počítače VAIO > Přidávání a odebírání paměti n139 N Vyjmutí a instalace pamět’ového modulu Výměna nebo přidání pamět’ového modulu 1 Vypněte počítač a odpojte všechna periferní zařízení. 2 Počítač nechte asi hodinu vychladnout. 3 Odšroubujte oba šrouby (1), spodní kryt vysuňte ve směru šipky (2) a vyndejte ho. ! Dbejte na to, abyste šrouby neztratili. 4 Dotkněte se kovového předmětu, abyste vybili statickou elektřinu. 5 Vyjměte akumulátor (str. 24).