Views
8 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Ceco

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Ceco

Inovování počítače

Inovování počítače VAIO > Přidávání a odebírání paměti n140 N 6 Nainstalovaný pamět’ový modul vyjměte takto: ❑ Vytáhněte západky ve směru šipek (1). Pamět’ový modul je uvolněn. ❑ Zkontrolujte, zda je pamět’ový modul vykloněn směrem vzhůru, a pak jej vytáhněte ve směru šipky (2). 7 Vyjměte nový pamět’ový modul z obalu.

Inovování počítače VAIO > Přidávání a odebírání paměti n141 N 8 Pamět’ový modul zasuňte do patice a zatlačte jej tak, aby zaklapl na místo. ! Kromě pamět’ového modulu se nedotýkejte žádných jiných součástí na základní desce. Dávejte pozor, abyste se nedotýkali vodičů a výstupků uvnitř spodního krytu. Dbejte na to, aby byl při zasunutí okraje konektoru pamět’ového modulu do patice srovnán výřez na modulu s malým výstupkem v otevřeném slotu. Pamět’ový modul nevtlačujte do patice nesprávným směrem, protože by mohlo dojít k poškození patice a modulu. 9 Kryt vrat’te nazpět, nasaďte vyjmuté šrouby a utáhněte je. 10 Zapněte počítač.