Views
7 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Ceco

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Ceco

Bezpečnostní zásady >

Bezpečnostní zásady > Manipulace s počítačem n148 N ❑ ❑ ❑ Při rychlém přemístění počítače z chladného do teplého prostředí může uvnitř počítače dojít ke kondenzaci vlhkosti. V takovém případě vyčkejte před spuštěním počítače alespoň jednu hodinu. Dojde-li k potížím, odpojte počítač ze sít’ové zásuvky a obrat’te se na autorizované servisní středisko Sony. Nejbližší středisko nebo agenta vyhledejte v části Vyhledání podrobností o vašem počítači VAIO (str. 5). Abyste při poškození počítače nepřišli o data, pravidelně je zálohujte. Při zvedání nebo přemíst’ování počítače nevystavujte víko LCD monitoru nebo jeho okraje tlaku. LCD monitor může být citlivý na tlak nebo pnutí a působící tlak může způsobit poškození nebo poruchu obrazovky. Chcete-li počítač otevřít, přidržte jednou rukou jeho spodek a druhou rukou jemně zvedejte víko LCD monitoru. Chcete-li počítač přenášet s otevřeným víkem, přidržujte jej oběma rukama. ❑ Používejte brašnu určenou speciálně k přenášení počítačů.

Bezpečnostní zásady > Manipulace s LCD displejem n149 N Manipulace s LCD displejem ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Displej nevystavujte přímému slunečnímu záření. Mohlo by dojít k jeho poškození. Při používání počítače v blízkosti okna zabraňte dopadu přímého slunečního světla. Zabraňte poškrábání povrchu nebo nadměrnému tlaku na LCD displej. Mohlo by dojít k jeho poškození. Při používání počítače při nízkých teplotách může na LCD displeji zůstávat zbytkový obraz. Nejedná se o poruchu. Po obnovení normální teploty počítače se obrazovka vrátí k normální funkci. Jestliže je na LCD displeji delší dobu zobrazen stejný obraz, může dojít k výskytu zbytkového obrazu. Tento obraz po několika okamžicích zmizí. Chcete-li zabránit výskytu zbytkového obrazu, používejte spořič obrazovky. Displej se během používání zahřívá. To je normální a nejedná se o poruchu. Displej byl vyroben pomocí velice přesné technologie. Přesto se na něm mohou trvale zobrazovat malé černé nebo svítící body (červené, modré nebo zelené). Jde o normální výsledek výrobního postupu a nikoli o poruchu. Nastavení LCD displeje v okně Nastavení počítače Tablet PC neměňte, i když jsou k dispozici další možnosti nastavení, protože tak může dojít k nestabilitě počítače. Společnost Sony nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakékoli závady způsobené změnami tohoto nastavení. Zavřené víko LCD monitoru nevystavujte tlaku, protože může poškrábat nebo znečistit LCD displej.