Views
9 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Ceco

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Ceco

Bezpečnostní zásady >

Bezpečnostní zásady > Ověřování otisků prstů n156 N Ověřování otisků prstů ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Technologie ověřování otisků prstů nezaručuje úplné ověření uživatele ani úplnou ochranu dat a hardwaru. Společnost Sony nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakékoli problémy a škody vzniklé nemožností používat čidlo otisků prstů. Rychlost ověřování otisků prstů závisí na provozních podmínkách a u jednotlivých osob se liší. V případě přeformátování vestavěného zařízení k ukládání dat (např. po opravě) budou vzory otisků prstů ztraceny. Všechny je budete muset znovu zaregistrovat. Údržba a správa dat týkajících se ověřování otisků prstů je na vaše riziko. Společnost Sony nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakékoli závady vzniklé údržbou a správou dat. Pokud dojde k dotyku povrchu snímače otisků prstů a následujících předmětů, může dojít k jeho poruše nebo poškození: ❑ pevným nebo ostrým předmětem ❑ jemným předmětem, např. zašpiněným prstem Před skenováním otisku prstu vybijte elektrostatický náboj z prstů dotykem kovového předmětu, zejména v suchém období (např. v zimě). Statická elektřina může způsobit poruchu snímače.

Bezpečnostní zásady > Používání modulu TPM n157 N Používání modulu TPM ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Váš počítač byl dodán s bezpečnostními funkcemi modulu TPM, tyto funkce však samy o sobě nezaručují úplnou ochranu dat a hardwaru. Společnost Sony nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakékoli problémy a škody vzniklé používáním těchto funkcí. Po nainstalování sady Infineon TPM Professional Package musíte v počítači nastavit několik hesel TPM. Bez těchto hesel není možné obnovit žádná data chráněná modulem TPM. Hesla si zapište a uložte je na bezpečném místě, kde se k nim nedostanou jiné lidé. Před odesláním počítače do opravy si nezapomeňte vytvořit záložní kopii nejnovějšího archivního souboru pro nouzové obnovení, soubor tokenu pro nouzové obnovení, soubor tokenu pro obnovení hesla a osobní tajný soubor a uložit je na bezpečném místě, kde se k nim nedostanou jiné lidé. Data uložená v modulu TPM na základní desce mohou být při opravě ztracena nebo poškozena. Pokud bude v průběhu opravy nutno vyměnit základní desku, bude vyměněn i modul TPM. V tomto případě použijte záložní kopie archivního souboru pro nouzové obnovení, souboru tokenu pro nouzové obnovení, souboru tokenu pro obnovení hesla a osobního tajného souboru k obnovení konfigurace TPM. Před odesláním počítače do opravy nezapomeňte vytvořit záložní kopii dat uložených ve vestavěném zařízení k ukládání dat. Vestavěné zařízení k ukládání dat může být po opravě inicializováno a vráceno a v takovém případě nebude možno data v zařízení pomocí záložní kopie archivního souboru pro nouzové obnovení, souboru tokenu pro nouzové obnovení, souboru tokenu pro obnovení hesla a osobního tajného souboru obnovit. Ujistěte se, že jste po dokončení inicializačního průvodce TPM nastavili automatické zálohování. Pokud se po nastavení zobrazí okno se zaškrtávacím políčkem Run automatic backup now, políčko zaškrtněte a aktualizujte záložní soubory. Pokud nenastavíte automatické zálohování, proces obnovení pomocí záložních souborů může selhat. Údržba a správa dat chráněných modulem TPM je na vaše riziko. Společnost Sony nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakékoli závady vzniklé údržbou a správou dat.