Views
8 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Ceco

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Ceco

Řešení potíží >

Řešení potíží > Obnova systému/Médium pro obnovení systému n168 N Jak mohu oddíl pro obnovení systému zmenšit? Vestavěné zařízení k ukládání dat obsahuje oddíl, kam se ukládají data k obnovení systému. Pokud váš počítač obsahuje jednotku SSD, možná budete možná chtít velikost oddílu pro obnovení omezit a tato data odstranit. 1 Pokud obnovujete počítač z Médium pro obnovení systému (optický disk) na modelu, který není vybaven vestavěnou optickou jednotkou, připojte k počítači a ke zdroji napájení externí optickou diskovou jednotku. 2 Během normálního režimu vložte do optické jednotky disk nebo do konektoru USB připojte pamět’ovou jednotku USB flash (není součástí dodávky). ! Použijte Médium pro obnovení systému, které jste vytvořili po dodávce počítače. Zařízení USB nelze používat, pokud jste na obrazovce nastavení systému BIOS konektory USB zakázali. Chcete-li konektory povolit, postupujte podle pokynů v části Deaktivace vestavených zařízení (str. 133). 3 Vypněte počítač a znovu zapněte. ✍ Pokud používáte externí optický disk nebo jednotku USB flash, opakovaně tiskněte klávesu F11, dokud nezmizí logo VAIO. 4 Klávesou M nebo m vyberte možnost Záchrana VAIO Care (VAIO Care Rescue) a stiskněte klávesu Enter. 5 Klikněte na Nástroje (Tools) a Spust’te pokročilého průvodce obnovením (Start advanced recovery wizard). ✍ Pokud se zobrazí zpráva Potřebujete zachránit svá data? (Do you need to rescue data?), v případě vytvořte záložní kopii svých dat.

Řešení potíží > Obnova systému/Médium pro obnovení systému n169 N 6 Po zobrazení okna Vyberte typ obnovení (Select recovery type) postupujte podle zobrazených pokynů. 7 Vyberte Vlastní obnovení - Odebrat obsah obnovení (Custom recovery - Remove recovery contents). 8 Postupujte podle pokynů na obrazovce. ! Výše uvedený postup obsahuje obnovení systému. Aplikace a data, které jste přidali na zařízení k ukládání dat před odstraněním oddílu pro obnovení systému, budou ztraceny. Jakmile data k obnovení systému odstraníte, budete k jejich pozdějšímu obnovení potřebovat Médium pro obnovení systému.