Views
8 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Ceco

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Ceco

Řešení potíží >

Řešení potíží > Vestavěná kamera n174 N Co udělat, pokud snímaný obraz obsahuje vynechané snímky a zvuk je přerušovaný? ❑ ❑ ❑ Příčinou vynechaných snímků může být nastavení efektů v aplikaci. Další informace najdete v souboru nápovědy přiloženém k softwaru. Možná je spuštěno více aplikací, než může počítač zvládnout. Ukončete aplikace, které v tuto chvíli nepoužíváte. Tento problém se může vyskytnout tehdy, jestliže váš počítač využívá režim snížené spotřeby, který snižuje výkon procesoru. Chcete-li aktuální režim snížené spotřeby zkontrolovat, projděte si odstavec Výběr schématu napájení (str. 131). Co udělat, jestliže jsou ve filmu při přehrávání na počítači napájeném z akumulátoru vynechané snímky? Napětí akumulátoru je nedostatečné. Počítač zapojte do sít’ové zásuvky. Co udělat, jestliže snímaný obraz bliká? K blikání dochází tehdy, jestliže kameru používáte při zářivkovém osvětlení. Příčinou je rozpor mezi výstupním kmitočtem osvětlení a rychlostí závěrky. Blikání můžete omezit tak, že změníte směr snímání kamery nebo jas obrazu. V některém softwaru můžete blikání omezit nastavením odpovídající hodnoty některé z vlastností kamery (např. zdroj světla, blikání atd.).

Řešení potíží > Připojení k síti (LAN/WLAN) n175 N Připojení k síti (LAN/WLAN) Co udělat, pokud se ikona VAIO Smart Network nezobrazuje na hlavním panelu? ❑ Klikněte na ikonu na hlavním panelu a ověřte si, zda je zobrazena ikona VAIO Smart Network . ❑ Pokud ikona VAIO Smart Network na panelu není, klikněte na Start, Všechny programy a VAIO Smart Network a poté změňte nastavení tak, aby se ikona na panelu zobrazila. Co udělat, jestliže se počítač nedaří připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě LAN? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Dostupnost spojení je ovlivněna vzdáleností a překážkami. Počítač bude pravděpodobně třeba přemístit dále od překážek nebo blíže k používanému přístupovému bodu. Zkontrolujte, zda je na počítači zapnut přepínač WIRELESS a zda svítí indikátor WIRELESS. Zkontrolujte, zda je přístupový bod zapnut. Pokud se chcete s počítačem připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě LAN prostřednictvím pásma 5 GHz, ověřte si, zda je na kartě Nastavení bezdrátové sítě LAN (Wireless LAN Settings) v okně nastavení VAIO Smart Network zvoleno pásmo 5 GHz nebo obě pásma 2,4 GHz a 5 GHz. Komunikace v bezdrátových sítích LAN (pouze standard IEEE 802.11a) využívající pouze pásmo 5 GHz, a dostupná pouze u vybraných modelů, je ve výchozím nastavení vypnuta. Podle následujících pokynů zkontrolujte nastavení: 1 Klikněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely. 2 V nabídce Sít’ a Internet klikněte na položku Zobrazit úlohy a stav sítě. 3 Kliknutím na Připojit k síti potvrďte výběr vašeho přístupového bodu. Zkontrolujte, zda je použit správný šifrovací klíč.