Views
7 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Ceco

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Ceco

Řešení potíží >

Řešení potíží > Připojení k síti (LAN/WLAN) n176 N ❑ ❑ Ověřte si, zda je v okně Možnosti napájení u položky Nastavení bezdrátového adaptéru vybráno nastavení Maximální výkon. Jakákoli jiná volba může způsobit selhání komunikace. Chcete-li změnit rozlišení, použijte tento postup: 1 Klikněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely. 2 Klikněte na Systém a zabezpečení a Možnosti napájení. 3 Pod aktuálním schématem napájení klikněte na Změnit nastavení schématu. 4 Klikněte na Změnit pokročilé nastavení napájení. 5 Dvakrát klikněte na Nastavení bezdrátového adaptéru a Režim snížené spotřeby. 6 Z rozevíracího seznamu vyberte Maximální výkon. Pokud jste na obrazovce nastavení systému BIOS zakázali bezdrátová zařízení LAN, připojení k bezdrátovým přístupovým bodům není možné. Chcete-li zařízení povolit, postupujte podle pokynů v části Deaktivace vestavených zařízení (str. 133). Co udělat, pokud nelze přistupovat k Internetu? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Zkontrolujte nastavení přístupového bodu. Další informace najdete v příručce dodané s přístupovým bodem. Zkontrolujte, zda je počítač připojen k přístupovému bodu. Přemístěte počítač dále od překážek nebo blíže k používanému přístupovému bodu. Zkontrolujte, zda je počítač správně nakonfigurován pro přístup k Internetu. Ověřte si, zda je v okně Možnosti napájení u položky Nastavení bezdrátového adaptéru vybráno nastavení Maximální výkon. Jakákoli jiná volba může způsobit selhání komunikace. Nastavení změňte podle pokynů v části Co udělat, jestliže se počítač nedaří připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě LAN? (str. 175). Pokud jste na obrazovce nastavení systému BIOS zakázali bezdrátová zařízení nebo konektor LAN, přístup k internetu prostřednictvím bezdrátové sítě nebo LAN není možný. Chcete-li zařízení nebo konektor povolit, postupujte podle pokynů v části Deaktivace vestavených zařízení (str. 133).

Řešení potíží > Připojení k síti (LAN/WLAN) n177 N Proč je rychlost přenosu dat nízká? ❑ ❑ ❑ ❑ Rychlost přenosu dat v bezdrátové síti LAN ovlivňují vzdálenost a překážky mezi zařízeními a přístupovými body. K dalším faktorům patří konfigurace zařízení, podmínky pro rádiové přenosy a kompatibilita softwaru. Chcete-li dosáhnout maximální rychlosti přenosu dat, přemístěte počítač dále od překážek nebo blíže k používanému přístupovému bodu. Pokud používáte přístupový bod bezdrátové sítě LAN, může být zařízení dočasně přetíženo. Závisí na tom, kolik jiných zařízení přes přístupový bod komunikuje. Pokud se přístupový bod ruší s jinými přístupovými body, změňte kanál přístupového bodu. Další informace najdete v příručce dodané s přístupovým bodem. Ověřte si, zda je v okně Možnosti napájení u položky Nastavení bezdrátového adaptéru vybráno nastavení Maximální výkon. Jakákoli jiná volba může způsobit selhání komunikace. Nastavení změňte podle pokynů v části Co udělat, jestliže se počítač nedaří připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě LAN? (str. 175). Jak se lze vyhnout přerušením v přenosu dat? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Jestliže je počítač připojen k přístupovému bodu, při přenosu velkých souborů nebo pokud je počítač umístěn příliš blízko mikrovlnných trub nebo bezdrátových telefonů, může docházet k přerušování přenosu dat. Přemístěte počítač blíže k přístupovému bodu. Zkontrolujte, zda přístupový bod není poškozen. Změňte kanál přístupového bodu. Další informace najdete v příručce dodané s přístupovým bodem. Ověřte si, zda je v okně Možnosti napájení u položky Nastavení bezdrátového adaptéru vybráno nastavení Maximální výkon. Jakákoli jiná volba může způsobit selhání komunikace. Nastavení změňte podle pokynů v části Co udělat, jestliže se počítač nedaří připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě LAN? (str. 175).