Views
8 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Ceco

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Ceco

Řešení potíží >

Řešení potíží > Reproduktory n196 N Co udělat, pokud nepracují externí reproduktory? ❑ Ověřte si doporučení nabídnutá v odstavci Co udělat, pokud neslyším zvuk z vestavěných reproduktorů? (str. 195). ❑ Používáte-li program, který je vybaven vlastní funkcí nastavení hlasitosti, zkontrolujte, zda je touto funkcí nastavena správná hlasitost. Další informace naleznete v souboru nápovědy k programu. ❑ Zkontrolujte, zda jsou reproduktory správně připojeny a je nastavena dostatečná hlasitost. ❑ Používejte pouze reproduktory, které jsou určeny pro připojení k počítači. ❑ Pokud mají reproduktory tlačítko pro vypnutí zvuku, vypněte jej. ❑ Pokud reproduktory vyžadují externí napájení, zkontrolujte, zda jsou připojeny ke zdroji napájení. Další informace najdete v příručce dodané s reproduktory. ❑ Kliknutím na ikonu hlasitost na hlavním panelu zkontrolujte nastavení hlasitosti ve Windows. ❑ Výstupní zvukové zařízení nemusí být správně nakonfigurováno. Chcete-li výstupní zvukové zařízení změnit, čtěte část Jak změnit výstupní zvukové zařízení? (str. 200).

Řešení potíží > Dotyková podložka n197 N Dotyková podložka Co udělat, pokud nepracuje dotyková podložka? ❑ Dotykovou podložku jste možná vypnuli. Zapněte ji klávesami Fn+F1. Viz Používání dotykové podložky (str. 42). ❑ Zkontrolujte, zda není k počítači připojena myš. ❑ Pokud během spuštění softwarové aplikace ukazatel nereaguje, stiskem kláves Alt+F4 uzavřete okno aplikace. ❑ Pokud klávesy Alt+F4 nepracují, stiskněte jednou klávesu Windows a poté několikrát klávesu ,, klávesami M nebo m vyberte Restartovat a stiskem Enter počítač restartujte. ❑ Pokud se počítač nerestartuje, stiskněte klávesy Ctrl+Alt+Delete, klávesami m a , vyberte šipku vedle tlačítka Vypnout stiskněte klávesu Enter, klávesami M nebo m vyberte Restartovat a stiskem Enter počítač restartujte. ❑ Pokud tento postup nefunguje, stiskněte a podržte vypínač až do vypnutí počítače. ! Při vypnutí počítače klávesami Ctrl+Alt+Delete nebo pomocí vypínače může dojít ke ztrátě neuložených dat.