Views
8 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Ceco

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Ceco

Řešení potíží >

Řešení potíží > „Memory Stick“ n202 N „Memory Stick“ Co udělat, pokud nelze médium „Memory Stick“ naformátované na počítači VAIO použít na jiném zařízení? Médium „Memory Stick“ bude možná nutno přeformátovat. Při formátování média „Memory Stick“ se vymažou veškerá uložená data včetně hudby. Před přeformátováním média „Memory Stick“ zálohujte důležitá data a ujistěte se, že na médiu nejsou soubory, které byste chtěli zachovat. 1 Data z média „Memory Stick“ zkopírujte na vestavěné zařízení k ukládání dat nebo obrázků. 2 Médium „Memory Stick“ naformátujte podle pokynů v části Formátování média „Memory Stick“ (str. 59). Mohu prostřednictvím média „Memory Stick“ kopírovat obrázky z digitálního fotoaparátu? Ano, a můžete také prohlížet videoklipy natočené videokamerami kompatibilními s médii „Memory Stick“. Proč nelze na médium „Memory Stick“ ukládat data? ❑ ❑ Některá média „Memory Stick“ jsou vybavena přepínačem, který chrání data před nechtěným vymazáním nebo přepsáním. Zkontrolujte, zda je ochranný přepínač vypnut. Pokud jste na obrazovce nastavení systému BIOS zakázali patici „Memory Stick Duo“, médium „Memory Stick“ v patici nelze použít. Chcete-li patici povolit, postupujte podle pokynů v části Deaktivace vestavených zařízení (str. 133).

Řešení potíží > Periferní zařízení n203 N Periferní zařízení Co udělat, pokud nelze připojit zařízení USB? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Je-li to možné, zkontrolujte, zda je zařízení USB zapnuto a používá vlastní napájení. Například u digitální kamery zkontrolujte, zda má nabitý akumulátor. Pokud používáte tiskárnu, zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen do zásuvky. Zkuste použít jiný konektor USB. Software ovladač může být nainstalován ke konkrétnímu konektoru použitému při prvním připojení zařízení. Další informace najdete v příručce dodané se zařízením USB. V některých případech je třeba před připojením zařízení nainstalovat software. Připojením jednoduchého zařízení s nízkou spotřebou (například myši) zkontrolujte, zda konektor pracuje. V činnosti zařízení mohou kvůli závadě v distribuci energie bránit i rozbočovače USB. Doporučujeme připojovat zařízení přímo do počítače. Pokud jste na obrazovce nastavení systému BIOS zakázali konektory USB, žádná připojená zařízení USB nelze používat. Chcete-li konektory povolit, postupujte podle pokynů v části Deaktivace vestavených zařízení (str. 133). Co udělat, pokud nelze připojit periferní zařízení? Konektory USB mohou být na obrazovce nastavení systému BIOS zakázány. Chcete-li konektory povolit, postupujte podle pokynů v části Deaktivace vestavených zařízení (str. 133).

 • Page 1 and 2:

  N Uživatelská příručka Osobní

 • Page 3 and 4:

  n 3 N Bezpečnostní zásady.......

 • Page 5 and 6:

  Před zahájením práce > Vyhledá

 • Page 7 and 8:

  Před zahájením práce > Vyhledá

 • Page 9 and 10:

  Před zahájením práce > Ergonomi

 • Page 11 and 12:

  Začínáme > Umístění ovládac

 • Page 13 and 14:

  Začínáme > Umístění ovládac

 • Page 15 and 16:

  Začínáme > Umístění ovládac

 • Page 17 and 18:

  Začínáme > Umístění ovládac

 • Page 19 and 20:

  Začínáme > Připojení zdroje na

 • Page 21 and 22:

  Začínáme > Používání akumul

 • Page 23 and 24:

  Začínáme > Používání akumul

 • Page 25 and 26:

  Začínáme > Používání akumul

 • Page 27 and 28:

  Začínáme > Používání akumul

 • Page 29 and 30:

  Začínáme > Používání akumul

 • Page 31 and 32:

  Začínáme > Bezpečné vypnutí p

 • Page 33 and 34:

  Začínáme > Používání režim

 • Page 35 and 36:

  Začínáme > Udržení počítače

 • Page 37 and 38:

  Začínáme > Udržení počítače

 • Page 39 and 40:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 41 and 42:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 43 and 44:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 45 and 46:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 47 and 48:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 49 and 50:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 51 and 52:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 53 and 54:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 55 and 56:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 57 and 58:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 59 and 60:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 61 and 62:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 63 and 64:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 65 and 66:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 67 and 68:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 69 and 70:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 71 and 72:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 73 and 74:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 75 and 76:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 77 and 78:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 79 and 80:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 81 and 82:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 83 and 84:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 85 and 86:

  Práce s počítačem VAIO > Ověř

 • Page 87 and 88:

  Práce s počítačem VAIO > Ověř

 • Page 89 and 90:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 91 and 92:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 93 and 94:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 95 and 96:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 97 and 98:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 99 and 100:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 101 and 102:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 103 and 104:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 105 and 106:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 107 and 108:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 109 and 110:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 111 and 112:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 113 and 114:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 115 and 116:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 117 and 118:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 119 and 120:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 121 and 122:

  Přizpůsobení počítače VAIO >

 • Page 123 and 124:

  Přizpůsobení počítače VAIO >

 • Page 125 and 126:

  Přizpůsobení počítače VAIO >

 • Page 127 and 128:

  Přizpůsobení počítače VAIO >

 • Page 129 and 130:

  Přizpůsobení počítače VAIO >

 • Page 131 and 132:

  Přizpůsobení počítače VAIO >

 • Page 133 and 134:

  Přizpůsobení počítače VAIO >

 • Page 135 and 136:

  Přizpůsobení počítače VAIO >

 • Page 137 and 138:

  Inovování počítače VAIO > Při

 • Page 139 and 140:

  Inovování počítače VAIO > Při

 • Page 141 and 142:

  Inovování počítače VAIO > Při

 • Page 143 and 144:

  Bezpečnostní zásady > n143 N Bez

 • Page 145 and 146:

  Bezpečnostní zásady > Bezpečnos

 • Page 147 and 148:

  Bezpečnostní zásady > Manipulace

 • Page 149 and 150:

  Bezpečnostní zásady > Manipulace

 • Page 151 and 152: Bezpečnostní zásady > Manipulace
 • Page 153 and 154: Bezpečnostní zásady > Používá
 • Page 155 and 156: Bezpečnostní zásady > Manipulace
 • Page 157 and 158: Bezpečnostní zásady > Používá
 • Page 159 and 160: Řešení potíží > n159 N ❑ Re
 • Page 161 and 162: Řešení potíží > Provoz počí
 • Page 163 and 164: Řešení potíží > Provoz počí
 • Page 165 and 166: Řešení potíží > Provoz počí
 • Page 167 and 168: Řešení potíží > Obnova systé
 • Page 169 and 170: Řešení potíží > Obnova systé
 • Page 171 and 172: Řešení potíží > Akumulátor n
 • Page 173 and 174: Řešení potíží > Vestavěná k
 • Page 175 and 176: Řešení potíží > Připojení k
 • Page 177 and 178: Řešení potíží > Připojení k
 • Page 179 and 180: Řešení potíží > Bezdrátová
 • Page 181 and 182: Řešení potíží > Technologie B
 • Page 183 and 184: Řešení potíží > Optické disk
 • Page 185 and 186: Řešení potíží > Optické disk
 • Page 187 and 188: Řešení potíží > Optické disk
 • Page 189 and 190: Řešení potíží > Displej n189
 • Page 191 and 192: Řešení potíží > Displej n191
 • Page 193 and 194: Řešení potíží > Tisk n193 N T
 • Page 195 and 196: Řešení potíží > Reproduktory
 • Page 197 and 198: Řešení potíží > Dotyková pod
 • Page 199 and 200: Řešení potíží > Diskety n199
 • Page 201: Řešení potíží > Zvuk a video
 • Page 205 and 206: Ochranné známky > n205 N Logo SD
 • Page 207: n © 2011 Sony Corporation