Views
8 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Ceco

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Ceco

Začínáme >

Začínáme > Používání akumulátoru n 22 N 3 Akumulátor zasuňte ve směru šipky do určeného prostoru. 4 Akumulátor zastrčte dovnitř prostoru, dokud neuslyšíte zacvaknutí západky (3).

Začínáme > Používání akumulátoru n 23 N 5 Nasaďte nazpět kryt. Ujistěte se, zda jsou všechny zobáčky na krytu zasunuty na svých místech a zatlačte kryt ve směru šipky. U modelů Řada VPCSA a VPCSB je pět zobáčků, u modelů Řada VPCSE šest. 6 Vložte nazpět vyjmuté šrouby a utáhněte je.