Views
8 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Ceco

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Ceco

Začínáme >

Začínáme > Používání akumulátoru n 28 N ✍ Při napájení ze sítě ponechte akumulátor vložený v počítači. Během používání počítače se bude akumulátor nabíjet. Pokud je úroveň nabití akumulátoru nedostatečná a indikátor nabíjení i napájení bliká, musíte připojit sít’ový adaptér a nechat akumulátor nabít nebo počítač vypnout a vložit plně nabitý akumulátor. K vašemu počítači je dodáván lithium iontový akumulátor, který lze nabíjet kdykoli. Nabíjení částečně vybitého akumulátoru nemá vliv na jeho životnost. Při používání některých softwarových aplikací nebo periferních zařízení počítač nemusí přejít do režimu Hibernace ani v případě, kdy se zbývající energie akumulátoru snižuje. Chcete-li při napájení počítače z akumulátoru zabránit ztrátě dat, musíte data často ukládat a ručně aktivovat režim řízení spotřeby, například režim spánku nebo režim Hibernace. Pokud se akumulátor během přepnutí počítače do režimu spánku vybije, veškerá neuložená data ztratíte. Návrat do předchozího pracovního stavu je nemožný. Ztrátě dat předejdete častým ukládáním. Používání přídavného akumulátoru ❑ ❑ Pokud je k počítači připojen přídavný akumulátor, primární akumulátor se nejprve nabije asi na 80 % své kapacity. Poté se asi na 80 % začne nabíjet přídavný akumulátor. Až se oba akumulátory nabíjí asi na 80 %, začne se nabíjet primární akumulátor na 100 %. Poté se na 100 % začne nabíjet přídavný akumulátor. Pokud je k počítači připojen přídavný akumulátor, používá se nejprve energie z něj. Energie z primárního akumulátoru se začne používat až po vybití přídavného akumulátoru.

Začínáme > Používání akumulátoru n 29 N Kontrola úrovně nabití akumulátoru Kapacita akumulátoru se postupně snižuje, tak jak zvyšuje počet nabíjení nebo se prodlužuje doba používání akumulátoru. Abyste získali z akumulátoru maximum, zkontrolujte jeho kapacitu a změňte nastavení. Kontrola úrovně nabití akumulátoru 1 Klikněte na tlačítko Start, Všechny programy a VAIO Control Center. 2 Klikněte na položku Řízení spotřeby (Power Management) a Baterie (Battery). ✍ Aby se životnost akumulátoru prodloužila, můžete také aktivovat funkci péče o akumulátor.