Views
8 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Ceco

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Ceco

n 2 N Obsah Před

n 2 N Obsah Před zahájením práce......................................................... 4 Vyhledání podrobností o vašem počítači VAIO............. 5 Ergonomická pravidla ................................................... 8 Začínáme .......................................................................... 10 Umístění ovládacích prvků a konektorů...................... 11 Indikátory .................................................................... 18 Připojení zdroje napájení............................................. 19 Používání akumulátoru................................................ 21 Bezpečné vypnutí počítače......................................... 31 Používání režimů snížené spotřeby............................. 32 Udržení počítače v optimálních podmínkách.............. 35 Práce s počítačem VAIO................................................... 38 Používání klávesnice ................................................... 39 Používání dotykové podložky ..................................... 42 Používání tlačítek se speciálními funkcemi................. 43 Používání funkce Quick Web Access.......................... 44 Používání vestavěné kamery....................................... 46 Používání optické jednotky ......................................... 47 Používání média „Memory Stick“................................ 55 Používání jiných modulů/pamět’ových karet............... 62 Používání sítě Internet................................................. 66 Používání sítě (LAN) .................................................... 67 Používání bezdrátové sítě LAN....................................68 Používání bezdrátové sítě WAN ..................................73 Používání funkce BLUETOOTH ...................................78 Ověřování otisků prstů ................................................84 Používání modulu TPM................................................89 Práce s periferními zařízeními ...........................................99 Připojení replikátoru portů .........................................100 Připojení externích sluchátek nebo reproduktorů .....107 Připojení externího displeje zařízení ..........................108 Výběr režimu zobrazení .............................................116 Používání funkce více monitorů.................................117 Připojení zařízení USB ...............................................119 Přizpůsobení počítače VAIO ...........................................121 Volba režimu výkonu .................................................122 Nastavení hesla .........................................................124 Používání programu VAIO Control Center.................130 Používání systému Řízení napájení VAIO ..................131 Změna jazyka zobrazení ............................................132 Ochrana dat před neoprávněným použitím...............133 Ochrana pevného disku ............................................135 Inovování počítače VAIO.................................................136 Přidávání a odebírání paměti.....................................137

n 3 N Bezpečnostní zásady...................................................... 143 Bezpečnostní informace ........................................... 144 Informace o péči a údržbě ........................................ 146 Manipulace s počítačem........................................... 147 Manipulace s LCD displejem .................................... 149 Používání zdroje napájení ......................................... 150 Manipulace s vestavěnou kamerou .......................... 151 Manipulace s disky ................................................... 152 Používání akumulátoru.............................................. 153 Manipulace s médii „Memory Stick“......................... 154 Manipulace s vestavěným zařízením k ukládání dat............................................................ 155 Ověřování otisků prstů .............................................. 156 Používání modulu TPM ............................................. 157 Řešení potíží ................................................................... 158 Provoz počítače ........................................................ 160 Aktualizace/Zabezpečení systému ........................... 166 Obnova systému/Médium pro obnovení systému ......167 Oddíl.......................................................................... 170 Akumulátor................................................................ 171 Vestavěná kamera..................................................... 173 Připojení k síti (LAN/WLAN) ...................................... 175 Bezdrátová sít’ WAN ................................................. 179 Technologie BLUETOOTH ........................................ 180 Optické disky ............................................................ 183 Displej........................................................................188 Tisk ............................................................................193 Mikrofon ....................................................................194 Reproduktory.............................................................195 Dotyková podložka....................................................197 Klávesnice .................................................................198 Diskety.......................................................................199 Zvuk a video ..............................................................200 „Memory Stick“ .........................................................202 Periferní zařízení ........................................................203 Ochranné známky ...........................................................204 Upozornění......................................................................206

 • Page 1: N Uživatelská příručka Osobní
 • Page 5 and 6: Před zahájením práce > Vyhledá
 • Page 7 and 8: Před zahájením práce > Vyhledá
 • Page 9 and 10: Před zahájením práce > Ergonomi
 • Page 11 and 12: Začínáme > Umístění ovládac
 • Page 13 and 14: Začínáme > Umístění ovládac
 • Page 15 and 16: Začínáme > Umístění ovládac
 • Page 17 and 18: Začínáme > Umístění ovládac
 • Page 19 and 20: Začínáme > Připojení zdroje na
 • Page 21 and 22: Začínáme > Používání akumul
 • Page 23 and 24: Začínáme > Používání akumul
 • Page 25 and 26: Začínáme > Používání akumul
 • Page 27 and 28: Začínáme > Používání akumul
 • Page 29 and 30: Začínáme > Používání akumul
 • Page 31 and 32: Začínáme > Bezpečné vypnutí p
 • Page 33 and 34: Začínáme > Používání režim
 • Page 35 and 36: Začínáme > Udržení počítače
 • Page 37 and 38: Začínáme > Udržení počítače
 • Page 39 and 40: Práce s počítačem VAIO > Použ
 • Page 41 and 42: Práce s počítačem VAIO > Použ
 • Page 43 and 44: Práce s počítačem VAIO > Použ
 • Page 45 and 46: Práce s počítačem VAIO > Použ
 • Page 47 and 48: Práce s počítačem VAIO > Použ
 • Page 49 and 50: Práce s počítačem VAIO > Použ
 • Page 51 and 52: Práce s počítačem VAIO > Použ
 • Page 53 and 54:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 55 and 56:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 57 and 58:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 59 and 60:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 61 and 62:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 63 and 64:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 65 and 66:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 67 and 68:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 69 and 70:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 71 and 72:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 73 and 74:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 75 and 76:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 77 and 78:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 79 and 80:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 81 and 82:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 83 and 84:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 85 and 86:

  Práce s počítačem VAIO > Ověř

 • Page 87 and 88:

  Práce s počítačem VAIO > Ověř

 • Page 89 and 90:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 91 and 92:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 93 and 94:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 95 and 96:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 97 and 98:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 99 and 100:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 101 and 102:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 103 and 104:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 105 and 106:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 107 and 108:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 109 and 110:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 111 and 112:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 113 and 114:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 115 and 116:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 117 and 118:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 119 and 120:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 121 and 122:

  Přizpůsobení počítače VAIO >

 • Page 123 and 124:

  Přizpůsobení počítače VAIO >

 • Page 125 and 126:

  Přizpůsobení počítače VAIO >

 • Page 127 and 128:

  Přizpůsobení počítače VAIO >

 • Page 129 and 130:

  Přizpůsobení počítače VAIO >

 • Page 131 and 132:

  Přizpůsobení počítače VAIO >

 • Page 133 and 134:

  Přizpůsobení počítače VAIO >

 • Page 135 and 136:

  Přizpůsobení počítače VAIO >

 • Page 137 and 138:

  Inovování počítače VAIO > Při

 • Page 139 and 140:

  Inovování počítače VAIO > Při

 • Page 141 and 142:

  Inovování počítače VAIO > Při

 • Page 143 and 144:

  Bezpečnostní zásady > n143 N Bez

 • Page 145 and 146:

  Bezpečnostní zásady > Bezpečnos

 • Page 147 and 148:

  Bezpečnostní zásady > Manipulace

 • Page 149 and 150:

  Bezpečnostní zásady > Manipulace

 • Page 151 and 152:

  Bezpečnostní zásady > Manipulace

 • Page 153 and 154:

  Bezpečnostní zásady > Používá

 • Page 155 and 156:

  Bezpečnostní zásady > Manipulace

 • Page 157 and 158:

  Bezpečnostní zásady > Používá

 • Page 159 and 160:

  Řešení potíží > n159 N ❑ Re

 • Page 161 and 162:

  Řešení potíží > Provoz počí

 • Page 163 and 164:

  Řešení potíží > Provoz počí

 • Page 165 and 166:

  Řešení potíží > Provoz počí

 • Page 167 and 168:

  Řešení potíží > Obnova systé

 • Page 169 and 170:

  Řešení potíží > Obnova systé

 • Page 171 and 172:

  Řešení potíží > Akumulátor n

 • Page 173 and 174:

  Řešení potíží > Vestavěná k

 • Page 175 and 176:

  Řešení potíží > Připojení k

 • Page 177 and 178:

  Řešení potíží > Připojení k

 • Page 179 and 180:

  Řešení potíží > Bezdrátová

 • Page 181 and 182:

  Řešení potíží > Technologie B

 • Page 183 and 184:

  Řešení potíží > Optické disk

 • Page 185 and 186:

  Řešení potíží > Optické disk

 • Page 187 and 188:

  Řešení potíží > Optické disk

 • Page 189 and 190:

  Řešení potíží > Displej n189

 • Page 191 and 192:

  Řešení potíží > Displej n191

 • Page 193 and 194:

  Řešení potíží > Tisk n193 N T

 • Page 195 and 196:

  Řešení potíží > Reproduktory

 • Page 197 and 198:

  Řešení potíží > Dotyková pod

 • Page 199 and 200:

  Řešení potíží > Diskety n199

 • Page 201 and 202:

  Řešení potíží > Zvuk a video

 • Page 203 and 204:

  Řešení potíží > Periferní za

 • Page 205 and 206:

  Ochranné známky > n205 N Logo SD

 • Page 207:

  n © 2011 Sony Corporation