Views
9 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Ceco

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Ceco

Začínáme > Udržení

Začínáme > Udržení počítače v optimálních podmínkách n 36 N Používání antivirového softwaru v počítači Pomocí antivirového softwaru chraňte svůj počítač před počítačovými viry. Antivirový software můžete udržovat v aktuálním stavu stažením a instalací aktualizací z webových stránek výrobce. Chcete-li antivirový software aktualizovat, vyhledejte jej na svém počítači podle následujících pokynů. ❑ ❑ ❑ ! Podmínkou stahování aktualizací je připojení počítače k Internetu. Trend Micro: 1 Klikněte na tlačítko Start, Všechny programy, Trend Micro Titanium Maximum Security 2012 a Trend Micro Titanium Maximum Security 2012. 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce. McAfee: 1 Klikněte na tlačítko Start, Všechny programy, McAfee a McAfee Internet Security nebo McAfee Total Protection. 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce. Norton Internet Security: 1 Klikněte na tlačítko Start, Všechny programy, Norton Internet Security a LiveUpdate nebo Norton Internet Security. 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce. ✍ Další informace najdete v souboru nápovědy přiloženém k softwaru. ! Skutečný postup se může od výše uvedeného lišit. Závisí to na verzi nainstalovaného softwaru. V takovém případě pokračujte podle zobrazených pokynů.

Začínáme > Udržení počítače v optimálních podmínkách n 37 N Použití funkce VAIO Care Pomocí funkce VAIO Care můžete provádět pravidelné kontroly výkonnosti a počítač ladit tak, aby pracoval na optimální úrovni. Kdykoli dojde k problému s počítačem, spust’te funkci VAIO Care. VAIO Care přijme odpovídající opatření k vyřešení problému. Spuštění funkce VAIO Care Pokud je počítač vypnutý, stiskněte tlačítko ASSIST. ✍ Další informace najdete v souboru nápovědy přiloženém k VAIO Care. Stiskem tlačítka ASSIST u vypnutého počítače spustíte Záchrana VAIO Care (VAIO Care Rescue). Aplikaci Záchrana VAIO Care (VAIO Care Rescue) lze použít k obnovení počítače v případě nouze, například když se nespustí Windows.