Views
8 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Ceco

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Ceco

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání dotykové podložky n 42 N Používání dotykové podložky Pomocí dotykové podložky můžete kurzorem ukazovat na objekty na obrazovce, vybírat je, přetahovat a posouvat. Akce Popis Ukázání Pohybem prstu po dotykové podložce (1) umístěte kurzor (2) na položku nebo objekt. Kliknutí Jednou stiskněte levé tlačítko (3). Dvojité kliknutí Stiskněte levé tlačítko dvakrát za sebou. Kliknutí pravým tlačítkem Jednou stiskněte pravé tlačítko (4). U mnoha aplikací se tímto způsobem vyvolá místní nabídka (pokud je dostupná). myši Přetáhnutí Pohybujte prstem po podložce a současně držte stisknuté levé tlačítko. Posouvání Pohybem prstu podél pravého okraje dotykové podložky posunete zobrazení svisle. Pohybem prstu podél spodního okraje posunete zobrazení vodorovně. Jestliže se používá svislé nebo vodorovné posouvání, můžete pohybovat prsty po podložce v kruzích a pokračovat v posouvání bez sundání prstu z podložky (funkce posouvání je k dispozici pouze u aplikací, které podporují používání této funkce prostřednictvím dotykové podložky). Blikání Dva prsty posouvejte lineárně rychlým pohybem po dotykové podložce. Ve webovém prohlížeči nebo prohlížeči obrázků se můžete rychlým pohybem doleva přemístit zpět a rychlým pohybem doprava přemístit vpřed. Při stisku V některých softwarových aplikacích můžete na dotykové podložce ovládat stiskem dvou prstů funkci přibližování. Při otevření stisku se zobrazení přiblíží, při sevření stisku oddálí. ✍ Klávesami Fn+F1 lze dotykovou podložku vypínat a zapínat. Ke změně nastavení dotykové podložky lze také použít VAIO Control Center. ! Před zákazem dotykové podložky nezapomeňte připojit myš. Pokud dotykovou podložku zakážete před připojením myši, budete moci použít pro operace ukazatele pouze klávesnici.

Práce s počítačem VAIO > Používání tlačítek se speciálními funkcemi n 43 N Používání tlačítek se speciálními funkcemi Počítač je vybaven speciálními tlačítky, která usnadňují používání zvláštních funkcí. Tlačítko speciální funkce Tlačítko ASSIST Tlačítko WEB Tlačítko VAIO Tlačítko k vysunutí jednotky Funkce Pokud je počítač zapnutý, spustí se VAIO Care. Pokud je počítač vypnutý, tlačítko ASSIST spustí aplikaci Záchrana VAIO Care (VAIO Care Rescue). Aplikaci Záchrana VAIO Care (VAIO Care Rescue) lze použít k obnovení počítače v případě nouze, například když se nespustí Windows. Další informace najdete v kapitole Použití funkce VAIO Care (str. 37). Pokud je počítač v normálním režimu, tlačítko WEB spouští webový prohlížeč, který je tomuto tlačítku standardně přiřazen. Pokud je počítač vypnutý, tlačítko WEB aktivuje funkci rychlého přístupu k webovým stránkám Quick Web Access a spouští prohlížeč používaný s touto funkcí. Další informace najdete v kapitole Používání funkce Quick Web Access (str. 44). ! Pokud je počítač v režimu spánku nebo Hibernace, tlačítko WEB nefunguje. Provádí úkoly přiřazené tlačítku ve výchozím nastavení. Výchozí přiřazení můžete změnit v programu VAIO Control Center. Vysune přihrádku optické jednotky.