Views
8 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Ceco

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Ceco

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání média „Memory Stick“ n 58 N Vyjmutí média „Memory Stick“ ! Pokud indikátor indikátor přístupu k médiím svítí, médium „Memory Stick“ nevyjímejte. Pokud to uděláte, může dojít ke ztrátě dat. Velké objemy dat se mohou zaznamenávat dlouho, proto před vyjmutím média „Memory Stick“ zkontrolujte, zda indikátor nesvítí. 1 Vyhledejte patici „Memory Stick Duo“. 2 Ověřte, zda indikátor přístupu k médiím nesvítí. 3 Médium „Memory Stick“ zatlačte směrem do počítače a uvolněte. Médium „Memory Stick“ se vysune. 4 Vytáhněte jej z patice. ! Při vyjímání média „Memory Stick“ postupujte vždy opatrně, aby nečekaně nevyskočilo.

Práce s počítačem VAIO > Používání média „Memory Stick“ n 59 N Formátování média „Memory Stick“ Jak naformátovat médium „Memory Stick“ Médium „Memory Stick“ již bylo ve výchozím nastavení naformátováno a je připraveno k použití. Pokud chcete médium naformátovat na svém počítači, použijte tento postup. ! Ověřte si, zda používáte zařízení, které je určeno k formátování médií a podporuje médium „Memory Stick“. Při formátování média „Memory Stick“ dojde k vymazání všech dat uložených na médiu. Před naformátováním média si ověřte, zda neobsahuje vaše cenná data. Během formátování nevyjímejte médium „Memory Stick“ z patice. Hrozí jeho selhání. 1 Vyhledejte patici „Memory Stick Duo“. 2 Médium „Memory Stick“ opatrně zasuňte do patice tak, aby zaklaplo na místo. 3 Klikněte na tlačítko Start a na položku Počítač. 4 Pravým tlačítkem klikněte na ikonu „Memory Stick“ a vyberte Formátovat. 5 Klikněte na Obnovit výchozí nastavení zařízení. ! Velikost alokační jednotky a systém souborů se může změnit. Z rozevíracího seznamu Systém souborů nevybírejte NTFS, aby nedošlo k poruše. ✍ Formátování bude dokončeno mnohem rychleji, pokud z nabídky Možnosti formátování zvolíte Rychlé formátování.