Views
7 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Ceco

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Ceco

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání bezdrátové sítě LAN n 68 N Používání bezdrátové sítě LAN Bezdrátová sít’ LAN (WLAN) umožňuje připojení počítače k síti prostřednictvím bezdrátového připojení. Funkce WLAN využívá standard IEEE 802.11a/b/g/n, který popisuje použitou technologii. Informace o konfiguraci svého počítače naleznete ve specifikacích. ! Přístup k bezdrátovým sítím není možný, pokud jste na obrazovce nastavení systému BIOS bezdrátová zařízení LAN zakázali. Chcete-li zařízení povolit, postupujte podle pokynů v části Deaktivace vestavených zařízení (str. 133). Standard WLAN Kmitočtové pásmo Poznámky IEEE 802.11a 5 GHz K dispozici pouze u modelů splňujících podmínky standardu IEEE 802.11a/b/g/n. IEEE 802.11b/g 2,4 GHz Standard IEEE 802.11g umožňuje komunikaci s vyšší rychlostí než standard IEEE 802.11b. IEEE 802.11n 5 GHz/2,4 GHz U modelů kompatibilních se standardem IEEE 802.11b/g/n lze použít pouze pásmo 2,4 GHz.

Práce s počítačem VAIO > Používání bezdrátové sítě LAN n 69 N Poznámky k používání funkce bezdrátové sítě LAN Všeobecné poznámky k používání funkce bezdrátové sítě LAN ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ V některých zemích nebo oblastech může být používání produktů s funkcí WLAN omezeno místními zákony (například omezený počet kanálů). Standardy IEEE 802.11a a IEEE 802.11n nejsou v sítích ad hoc dostupné. Pásmo 2,4 GHz, v němž pracují zařízení bezdrátové sítě LAN, používají různá zařízení. Zařízení pro bezdrátové sítě LAN sice využívají technologie sloužící k minimalizaci rušení z jiných zařízení používajících stejné pásmo, ale rušení může snižovat rychlost a dosah komunikace nebo způsobovat její poruchy. Rychlost a pásmo komunikace se může v závislosti na následujících podmínkách lišit: ❑ Vzdálenost mezi komunikačními zařízeními ❑ Existence překážek mezi zařízeními ❑ Konfigurace zařízení ❑ Podmínky pro rádiové přenosy ❑ Okolní prostředí včetně existence zdí a materiálů těchto zdí ❑ Použitý software Vlivem podmínek přenosu radiových vln může dojít k přerušení komunikace. Skutečná rychlost komunikace nemusí dosahovat hodnot zobrazených na počítači. Při používání zařízení WLAN s odlišnými standardy využívajícími stejné pásmo ve stejné bezdrátové síti se může rychlost komunikace vlivem rádiového rušení snížit. Proto jsou zařízení WLAN navržena s funkcí snižování komunikační rychlosti, aby byla zajištěna komunikace s jiným produktem standardu WLAN, pokud je kompatibilní s odlišným standardem využívajícím stejné pásmo. Pokud není rychlost komunikace tak vysoká, jak jste očekávali, může pomoci změna bezdrátového kanálu na přístupovém bodu.