Views
8 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Ceco

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Ceco

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání funkce BLUETOOTH n 82 N Poznámky k používání funkce BLUETOOTH ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Rychlost přenosu dat se může lišit v závislosti na následujících podmínkách: ❑ překážky, např. zdi, které se nacházejí mezi zařízeními, ❑ vzdálenost mezi zařízeními, ❑ materiál použitý na stavbu zdí, ❑ blízká přítomnost mikrovlnných trub a bezdrátových telefonů, ❑ vysokofrekvenční rušení a další překážky dané prostředím, ❑ konfigurace zařízení, ❑ typ softwaru, ❑ typ operačního systému, ❑ současné používání funkcí bezdrátová sít’ LAN a BLUETOOTH v počítači, ❑ velikost přenášeného souboru. Vzhledem k omezením standardu BLUETOOTH a vlivu elektromagnetického rušení v okolním prostředí může při nepřerušovaném přenosu velkých souborů čas od času dojít k jejich poškození. Všechna zařízení BLUETOOTH musí být certifikována, aby bylo zajištěno dodržení požadavků platného standardu. I když jsou podmínky standardu splněny, může se výkon jednotlivých zařízení, jejich technické údaje a provozní postupy lišit. Přenos dat nemusí být možný za všech situací. Při přehrávání videozáznamu v počítači s výstupem zvuku na připojené zařízení BLUETOOTH může dojít ke ztrátě obrazové a zvukové synchronizace. Jedná se o častý jev související s technologií BLUETOOTH a nejedná se o známku poruchy. Pásmo 2,4 GHz, v němž pracují zařízení BLUETOOTH a bezdrátové sítě LAN, používají různá zařízení. Zařízení BLUETOOTH sice využívají technologie k minimalizaci rušení z jiných zařízení používajících stejné pásmo, ale rušení může snižovat rychlost a dosah komunikace nebo způsobovat její poruchy.

Práce s počítačem VAIO > Používání funkce BLUETOOTH n 83 N ❑ ❑ ❑ Funkce BLUETOOTH nemusí pracovat s jiným zařízením, závisí na výrobci nebo na verzi použitého softwaru. Připojení několika zařízení BLUETOOTH k počítači může způsobit zahlcení kanálu vedoucí ke snížení výkonu zařízení. Jedná se o běžnou záležitost související s technologií BLUETOOTH a nejedná se o známku poruchy. Vysokorychlostní komunikace mezi počítačem a zařízením BLUETOOTH je dostupná, pokud jsou splněny specifikace vysokorychlostní technologie BLUETOOTH. Pro vysokorychlostní komunikaci zapněte na počítači funkce bezdrátové sítě LAN a BLUETOOTH. Informace o konfiguraci svého počítače naleznete ve specifikacích.