Views
9 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Danese

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Danese

Sådan anvendes eksterne

Sådan anvendes eksterne enheder > Tilslutning af en portreplikator n100 N Tilslutning af en portreplikator Hvis du anvender en valgfri portreplikator, kan du slutte flere eksterne enheder til computeren, f.eks. en printer og en ekstern skærm. Placering af porte på portreplikatoren A DC IN-indikator Lyser, når portreplikatoren er tændt. B DC IN-port (side 101) C USB-porte *1 (side 119) D LAN-porte *2 (side 67) E HDMI-udgangsport (side 111) F MONITOR-port (side 109) G Sikkerhedsslot *1 Overholder USB 2.0-standarden. *2 Portreplikatoren har en beskyttende klistermærke , der dække hver LAN-port. Tilslut et 10BASE-T-, 100BASE-TX-, 1000BASE-T-kbale til LAN-porten. Brug af forkert kabel f.eks. en telefonledning, kan resultere i belastning med for høj strøm, der kan resultere i fejlfunktion, overophedning eller brand i LAN-porten. ! Du kan ikke anvende følgende porte, når portreplikatoren er tilsluttet computeren. - HDMI-udgangsport på computeren - Computerens MONITOR-port - Computerens LAN-port Det er ikke muligt at anvende MONITOR-porten og HDMI-udgangsporten samtidigt.

Sådan anvendes eksterne enheder > Tilslutning af en portreplikator n101 N Tilslutning af computeren til portreplikatoren ! Sørg for at installere batterierne, inden du slutter computeren til portreplikatoren. Sådan slutter du computeren til portreplikatoren ! Sørg, hvis portrelikatoren er leveret med en vekselstrømsadapter. for at anvende den til at tilsluttet portreplikatoren til en strømkilde. Hvis ikke, sä anvend vekselstrømsadapteren, der fulgte med computeren. For at forebygge tab af data, der ikke er gemt, skal du lukke computeren ned inden den tilsluttes portreplikatoren. Flyt ikke computeren imens den er tilsluttet portreplikatoren. Det kan rive portreplikatoren fra og medføre beskadigelse på begge enheder. Der er ikke adgang til computerens skærmport HDMI-udgnagsport og LAN-port, når computeren er tilsluttet en portreplikator. Anvend portreplikatorens MONITOR-port, HDMI-udgangsport eller LAN-port til at oprette forbindelse. 1 Luk computer, luk låget med LCD-skærmen og frakobl alle eksterne enheder og vekselstrømsadapteren. 2 Sæt den ene ende af strømledningen (1) i vekselstrømsadapteren (2) og den anden ende i stikkontakten. 3 Sæt ledningen fra vekselstrømsadapteren (2) ind i DC IN-porten (3) på portreplikatoren.